Zoek
Sluit dit zoekvak.
8 nov 2017 Aansprakelijkheid werkgever voor thuiswerkplek werknemer

De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd.

Maar hoe zit het met de zorgplicht van werkgevers voor werknemers die thuis werken? En hoe kan de werkgever deze verantwoordelijkheid vormgeven?

Het is goed om hier even bij stil te staan, want nu meer werknemers thuis werken, onttrekt een gedeelte van de arbeid van werknemers zich aan het zicht van werkgevers.

Denk bijvoorbeeld maar aan de werknemer die een aantal dagen per week thuis werkt achter een zelf geïmproviseerd bureau, en op een dag ziek uitvalt wegens RSI-klachten. Niet valt uit te sluiten dat de werknemer zijn werkgever hiervoor aansprakelijk stelt.

Daarom besteden we in dit artikel aandacht aan de aansprakelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek.

Uitgangspunt is dat de werkgever erop toe moet zien dat de arbeidsomstandigheden van de thuiswerker veilig en gezond zijn. De werkplek van de werknemer, waar deze zich ook bevindt, moet immers aan de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden voldoen. De werkgever hoeft in geval van een thuiswerker niet aan alle wettelijke eisen te voldoen. Voor de werkplek van de thuiswerker zijn namelijk uitzonderingen gemaakt. Zo hoeft de werkgever bijvoorbeeld niet te voldoen aan de eisen omtrent brandgevaar, vluchtwegen en kleedruimtes. Van de werkgever kan niet gevergd worden om deze zaken bij de werknemer thuis aan te leggen of te controleren.

Wat valt dan wél onder de zorgplicht van een werkgever? Een werkgever heeft bijvoorbeeld wél een zorgplicht voor meubilair dat thuis gebruikt wordt om arbeid te verrichten. En denk bijvoorbeeld ook aan een instructieplicht van de werkgever voor wat betreft beeldschermwerk. Let wel, uit de rechtspraak volgt dat een éénmalige instructie onvoldoende is om te voldoen aan de voortdurende zorgverplichting van de werkgever om te zorgen dat de werknemer ergonomisch verantwoord werkt.

Kortom, de werkgever moet dus in het oog houden onder welke omstandigheden en met welke hulpmiddelen de werknemer thuis zijn werkzaamheden uitoefent. Daarnaast geldt de instructieplicht van de werkgever dus ook op de thuiswerkplek. Wanneer de werkgever zeggenschap heeft over de manier waarop de werknemer de arbeid moet verrichten, dan is de werkgever ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving, óók als dat bij de werknemer thuis is.

Heeft u vragen? Of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij staan u graag met raad en daad terzijde!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen