Zoek
Sluit dit zoekvak.

scheiding- en erfrechtmediator

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Angelique van den Eshoff

Ik ben Angelique van den Eshoff en voer al sinds 1998 een gespecialiseerde familierechtpraktijk. Naast het afwikkelen van complexe echtscheidingen en andere familierechtelijke gerechtelijke procedures, houd ik mij ook veelvuldig bezig met echtscheidingsbemiddeling of mediation. Ook kunt u bij mij terecht op het gebied van mediations/bemiddelingen in het kader van erfrecht-geschillen/nalatenschappen.
.
Ik ben lid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Mijn kracht ligt niet alleen in mijn jarenlange ervaring en kennis, maar ook in mijn directe en tactische aanpak. Een echtscheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. Er komt veel op je af en het kan lastig zijn om de juiste keuzes te maken. als mediator help ik beide ex-partners om samen tot goede afspraken te komen. Ik zorg ervoor dat beiden gehoord worden en dat er ruimte is voor emoties en gevoelens.
.
Als  ervaren mediator ben ik op de hoogte van alle juridische en financiële aspecten die bij een echtscheiding komen kijken. Ik ondersteun jullie bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld alimentatie, verdeling van vermogen en het maken van een goed ouderschapsplan voor de kinderen. Samen werken we naar een oplossing die voor beide ex-partners acceptabel is.
.
Mijn werkwijze is persoonlijk en betrokken. Ik neem de tijd om ieders situatie goed te begrijpen en gebruik mijn kennis en ervaring om de ex-partners te begeleiden naar een oplossing die past bij hun situatie. Ik streef altijd naar een oplossing die duurzaam is en waar beiden tevreden over zijn.
.
Ik beheers naast de Nederlandse taal ook het Engels en kan u om die reden ook goed van dienst zijn in de Engelse taal/crossborder mediations.

Wanneer mediation in scheidings- of erfrecht kwesties?

Mediation is een goede keuze voor echtscheidingen, maar ook voor erfrechtelijke geschillen, omdat het een proces is waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, helpt om de betrokken partijen te begeleiden bij het bereiken van een oplossing voor hun geschil.
.
Bij echtscheidingen of erfrechtelijke geschillen kunnen emoties hoog oplopen en kan er sprake zijn van diepgaande meningsverschillen tussen de betrokken partijen. In deze gevallen kan mediation helpen om de communicatie tussen de partijen te verbeteren en een constructieve dialoog tot stand te brengen. De mediator kan de partijen helpen om hun belangen en zorgen te begrijpen en hen begeleiden bij het vinden van oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.
.
In vergelijking met een gerechtelijke procedure biedt mediation meerdere voordelen. Het is sneller, goedkoper en minder formeel dan een rechtszaak. Bovendien hebben de partijen meer controle over de uitkomst van het geschil. In plaats van een beslissing die wordt opgelegd door een rechter, kunnen de partijen zelf beslissen wat de beste oplossing is voor hun situatie.

Echtscheidingsmediation, ook voor ondernemers en bij complexe verdelingen

Ik ben – ook als mediator –  gespecialiseerd in complexere echtscheidingsmediations. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarbij sprake is van een hoog opgelopen conflict tussen de ex-partners, waarbij vaak ook minderjarige kinderen zijn betrokken, of wanneer er grote belangen op het spel staan, zoals bij een eigen bedrijf, grote vermogens of ingewikkelde huwelijkse voorwaarden.

.
Juist ondernemers hebben vaak veel te verliezen bij een scheiding. Een echtscheiding kan naast alle emotionele impact ook ernstige gevolgen hebben voor hun bedrijven. Als familierechtmediator begrijp ik de complexiteit van de bedrijfsstructuren en kan ik ondernemers en hun partners helpen bij het beschermen van het bedrijfsbelang. Ik kan er samen met het ondernemerskoppel voor zorgen dat er bij de verdeling van de onderneming eerlijke en realistische afspraken worden gemaakt, waarbij de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt maar ik de persoonlijke belangen ook niet uit het oog verlies. Ik begrijp met mijn bulk aan ervaring de specifieke uitdagingen waar ondernemerskoppels in een scheidingssituatie voor staan en kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.
.
Mediation kan ook helpen om de relatie tussen de partijen te behouden of te verbeteren, vooral in de gevallen waarbij partijen in de toekomst nog met elkaar te maken zullen hebben, zoals ouders van minderjarige kinderen of erfgenamen bij een familiebedrijf.

Nalatenschapsmediation

Het verlies van een dierbare is een emotioneel en uitdagend moment in ons leven. Helaas kunnen er echter naast alle verdriet, ook ingewikkelde (juridische) kwesties ontstaan met betrekking tot nalatenschappen. Nalatenschapsconflicten kunnen familieleden uit elkaar drijven en kostbare relaties beschadigen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die kan helpen bij het oplossen van dergelijke (latente) geschillen: nalatenschapsmediation.

Wat is nalatenschapsmediation?

Nalatenschapsmediation is een proces waarbij een neutrale derde, de nalatenschapsmediator, betrokken familieleden helpt bij het oplossen van (latente) geschillen met betrekking tot een nalatenschap. De mediator is speciaal getraind in conflictbemiddeling en probeert een open dialoog en een constructieve onderhandeling te bevorderen. Het doel van nalatenschapsmediation is om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, zonder dat een rechtszaak nodig is.

Gespecialiseerd nalatenschapsmediator

Bij nalatenschapsmediation is het heel belangrijk om een (advocaat)-mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in erfrecht/nalatenschapsmediation. Een mediator met deze specifieke expertise heeft een diepgaand begrip en kennis van de complexe juridische aspecten die bij (de afwikkeling van) een nalatenschap komen kijken. Dit heeft verschillende voordelen:
.

  1. Juridische kennis en begeleiding: Een advocaatmediator met een achtergrond in erfrecht beidt waardevolle juridische kennis en begeleiding tijdens het mediationproces. De gespecialiseerd advocaatmediator kan de betrokken partijen informeren over de relevante wetten, regels en rechten die van toepassing zijn op de nalatenschap. Dit zorgt voor een beter begrip van de juridische context en draagt bij aan het vinden van realistische en haalbare oplossingen.
  2. Efficiëntie en kostenbesparing: De combinatie van mediation en erfrechtexpertise kan leiden tot een efficiëntere afhandeling van het geschil. De advocaatmediator kan de betrokken partijen helpen om de juridische kwesties op een gestructureerde manier aan te pakken en gerichte discussies te voeren. Dit helpt bij het vermijden van onnodige vertragingen en juridische kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure.
  3. Creatieve oplossingen: Een advocaatmediator met erfrechtexpertise kan innovatieve en creatieve oplossingen voorstellen die rekening houden met zowel de juridische als de persoonlijke belangen van de betrokken partijen. Er kunnen alternatieve opties worden onderzocht, zoals het opzetten van een familiefonds, het creëren van specifieke voorwaarden voor bepaalde bezittingen of het opstellen van een gedetailleerd zorgplan voor kwetsbare familieleden. Deze op maat gemaakte oplossingen kunnen helpen om de nalatenschap op een evenwichtige en rechtvaardige manier te verdelen.
  4. Neutraliteit en evenwicht: Een advocaatmediator die tevens gespecialiseerd is in erfrecht kan fungeren als een neutrale en evenwichtige tussenpersoon tussen de betrokken partijen. Hij begrijpt de emotionele lading die vaak gepaard gaat met nalatenschapsgeschillen en kunnen de communicatie tussen de partijen vergemakkelijken. Door hun onpartijdige rol kunnen ze ervoor zorgen dat alle standpunten worden gehoord en dat er een eerlijk en rechtvaardig proces plaatsvindt.

.
Nalatenschapsmediation is een waardevol instrument gebleken bij het oplossen van nalatenschapsconflicten. In plaats van een lange en kostbare juridische strijd te voeren, biedt mediation de mogelijkheid om tot een duurzame overeenkomst te komen die recht doet aan de behoeften en wensen van alle betrokkenen. Ervaring laat zien dat nalatenschapsmediation kan leiden tot een harmonieuze oplossing en tevens het behoud van waardevolle familiebanden, ondanks hevige emoties en complexe juridische kwesties.

Het inschakelen van een (advocaat)mediator die gespecialiseerd is in erfrecht/nalatenschapsmediation biedt bovendien duidelijke voordelen. Het helpt bij het optimaliseren van het mediationproces en draagt bij aan het vinden van duurzame oplossingen die zowel juridisch als emotioneel bevredigend (en duurzaam) zijn voor alle betrokkenen. Als u betrokken bent bij een nalatenschapsgeschil, of vermoedt dat een dergelijk geschil gaat ontstaan, schakel dan een mediator met erfrechtexpertise in om u te begeleiden bij het vinden van een oplossing die recht doet aan uw behoeften. Een ervaren nalatenschapsmediator kan u begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing en het vermijden van langdurige gerechtelijke procedures.

Kortom, mediation biedt een effectieve en vaak voordelige manier om familierechtelijke of erfrechtelijke geschillen op te lossen, waarbij de partijen zelf de controle hebben over het proces en de uitkomst van het geschil.

Onze Mediators zijn aangesloten bij MfN/vFAS

Meer informatie over (zakelijke) mediation, kwaliteitsbewaking en regelgeving, vindt u op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Voor meer informatie, kijk op www.mfnregister.nl.

.
Iedere MfN-registermediator, ook Monique Spee, voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het MfN.
.

Familierecht en erfrecht mediator Angelique van den Eshoff is lid van de specialisatievereniging de familierecht- en erfrecht advocaten- en mediators vFAS. Voor meer informatie: www.verder-online.nl.