Mediation met paarden

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De rol van paarden in een mediation

Vanuit mijn passie voor paarden in combinatie met mijn geloof in conflictoplossing door middel van mediation, zet ik (Monique Spee) in sommige gevallen in mijn mediationtrajecten paarden in, dit in samenwerking met een ervaren en gecertificeerd paardencoach. Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en er anders mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.
.
Zoals aangegeven gaat het bij mediation immers om de onderliggende belangen van partijen maar ook om de onderliggende belemmeringen (gevoelens of overtuigingen, irritaties, oud zeer), waardoor een conflict in eerste instantie voor partijen onoplosbaar lijkt en ze dus een gang naar de rechter overwegen.
.
Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Als iemand – laten we als voorbeeld nemen een mediation tussen werkgever en werknemer in een arbeidsconflict – ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende rol zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat huiverig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard op het huiverige gevoel (angst) reageren. Het paard laat dan een beeld van angst of onrust zien, waardoor partijen met de vertaling van de paardencoach/mediator inzicht krijgt in de oorzaak van de situatie. Dan wordt ook duidelijk waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Hierdoor kunnen partijen concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vinden en die goed voelt en wordt begrip en inzicht gecreëerd in eigen en andermans onderliggende belangen, gevoelens en belemmeringen of blokkades die het oplossen van het conflict eerder in de weg stonden.
.
Bovendien laat een paard tijdens een paardensessie zien waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach/mediator begeleidt het geheel zonder al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat bij de ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.
.
Mediation met behulp van paarden maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties en verhoudingen laat zien. Dit geeft partijen vaak een bevestiging van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend, maar wel ook als uitermate effectief.