Zoek
Sluit dit zoekvak.
26 jul 2022 Werkgevers opgelet: bent u klaar voor de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Per 1 augustus a.s. treden nieuwe regels al in werking

Wij schreven al eerder dat er nieuwe arbeidsrechtelijke regels op komst zijn. En die zijn niet mis: dit is de belangrijkste wetswijziging op het gebied van arbeidsrecht sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans.
Wilt u daar ook klaar voor zijn? Lees dan onze bijdrage:

Wat is de Wet transparante voorspelbare arbeidsvoorwaarden?
Met deze wet implementeert ons land een Europese richtlijn. Concreet veranderen er een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in ons Burgerlijk Wetboek.
Die hebben voor veel werkgevers en werknemers onmiddellijke consequenties.

Wat verandert er precies?
De nieuwe wet heeft op een drietal terreinen behoorlijke consequenties voor werkgevers en werknemers:

#1 Verplichte scholing
Voor verplichte scholing mogen werkgevers geen terugbetalingsafspraken meer maken met werknemers. Ook moet dergelijke scholing onder werktijd worden verricht. Studiekostenbedingen zijn verleden tijd, voor zover het over verplichte scholing gaat. Over wat nu precies als ‘verplichte’ scholing wordt verstaan, is helaas nog geen 100% duidelijkheid. Aangenomen wordt dat het gaat om scholing die op grond van het Unierecht, het nationale recht of de cao verplicht is. Bij verplichtingen op grond van het nationale recht gaat het dan om scholing die noodzakelijk is voor de functie of in het kader van employability. Bestaande studiekostenbedingen over verplichte scholing die niet aan de eisen voldoen, zijn meteen per 1 augustus a.s. nietig!

#2 Rechten van oproepkrachten verbeterd
Kort gezegd kan een oproepkracht alleen nog maar verplicht worden om te komen werken op bepaalde afgesproken uren. Dit betekent dat er zogenaamde referentie-uren moeten worden afgesproken: wekelijkse uren waarop een werknemer met variabele uren kan worden opgeroepen. Dergelijke referentie-uren en gewaarborgde uren moeten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Vanaf 1 augustus 2022 moet iedere arbeidsovereenkomst met oproepkrachten afspraken over referentie-uren bevatten.

#3 Nevenactiviteiten toegestaan, tenzij objectieve rechtvaardigingsgrond
Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een nevenactiviteitenbeding. Voor een dergelijke afspraak zal een werkgever per 1 augustus 2022 een objectieve rechtvaardigingsgrond moeten hebben.
Met andere woorden: iedere werknemer mag per 1 augustus 2022 buiten werktijd werken voor een andere werkgever, behalve als de werkgever een objectieve reden heeft om de nevenactiviteiten te verbieden.
Een objectieve reden is bijvoorbeeld: strijd met gezondheid of veiligheid, bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten en vermijden van belangenconflicten.

Ik ben werkgever, wat moet ik doen?
De nieuwe wetgeving heeft direct consequenties, ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Laat uw arbeidscontracten en overige regelingen dus zeker onder de loep nemen door een arbeidsrechtadvocaat. Het team van SPEE advocaten & mediation staat voor u klaar.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen