Zoek
Sluit dit zoekvak.
20 jun 2023 Nalatenschapsmediation: het zoeken naar harmonie en duurzame oplossingen in conflicten over nalatenschappen.

Het verlies van een dierbare is een emotioneel en uitdagend moment in ons leven. Helaas kunnen er echter naast alle verdriet, ook ingewikkelde (juridische)  kwesties ontstaan met betrekking tot nalatenschappen. Nalatenschapsconflicten kunnen familieleden uit elkaar drijven en kostbare relaties beschadigen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die kan helpen bij het oplossen van dergelijke (latente) geschillen: nalatenschapsmediation. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat nalatenschapsmediation inhoudt en met een praktijkvoorbeeld laten zien hoe effectief (ook) deze vorm van mediation is.

Wat is nalatenschapsmediation?

Nalatenschapsmediation is een proces waarbij een neutrale derde, de nalatenschapsmediator, betrokken familieleden helpt bij het oplossen van (latente) geschillen met betrekking tot een nalatenschap. De mediator is speciaal getraind in conflictbemiddeling en probeert een open dialoog en een constructieve onderhandeling te bevorderen. Het doel van nalatenschapsmediation is om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, zonder dat een rechtszaak nodig is.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Stel je voor dat de familie Jansen een tragisch verlies heeft geleden met het overlijden van hun vader, die een omvangrijke nalatenschap heeft achtergelaten zonder een testament op te stellen. De familie bestaat uit drie volwassen kinderen: Lisa, Peter en Sarah. Al snel na het overlijden ontstaan er spanningen en onenigheid tussen de kinderen over de verdeling van de nalatenschap.

Lisa beweert dat ze de afgelopen jaren de meeste zorg voor hun vader op zich heeft genomen en stelt voor om een groter deel van de nalatenschap te ontvangen. Peter daarentegen meent dat hun vader hem persoonlijk had beloofd dat hij het familiebedrijf zou erven. Sarah voelt zich buitengesloten en wil een eerlijke verdeling van de nalatenschap.

In deze situatie kan nalatenschapsmediation een uitkomst bieden. De familie besluit dan ook de hulp in te roepen van een ervaren nalatenschapsmediator. De mediator creëert een veilige omgeving waarin alle betrokkenen hun zorgen en wensen kunnen uiten.

Tijdens de mediationsessies komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de zorg voor de vader, de beloften die gemaakt zijn en de individuele behoeften van elk familielid. De mediator faciliteert een gestructureerde discussie en helpt de familieleden om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te begrijpen.

Na enkele intensieve sessies slagen de familieleden erin om tot een compromis te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Lisa krijgt een iets groter deel van de nalatenschap vanwege haar toewijding aan de zorg voor hun vader, terwijl Peter en Sarah ook rechtvaardige delen ontvangen. Bovendien wordt er een speciale regeling getroffen om het familiebedrijf te behouden en Peter de mogelijkheid te geven om het in de toekomst over te nemen.

Gespecialiseerd nalatenschapsmediator

Bij nalatenschapsmediation is het heel belangrijk om een (advocaat)-mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in erfrecht/nalatenschapsmediation. Een mediator met deze specifieke expertise heeft een diepgaand begrip en kennis van de complexe juridische aspecten die bij (de afwikkeling van) een nalatenschap komen kijken. Dit heeft verschillende voordelen:

  1. Juridische kennis en begeleiding: Een advocaatmediator met een achtergrond in erfrecht beidt waardevolle juridische kennis en begeleiding tijdens het mediationproces. De gespecialiseerd advocaatmediator kan de betrokken partijen informeren over de relevante wetten, regels en rechten die van toepassing zijn op de nalatenschap. Dit zorgt voor een beter begrip van de juridische context en draagt bij aan het vinden van realistische en haalbare oplossingen.
  2. Efficiëntie en kostenbesparing: De combinatie van mediation en erfrechtexpertise kan leiden tot een efficiëntere afhandeling van het geschil. De advocaatmediator kan de betrokken partijen helpen om de juridische kwesties op een gestructureerde manier aan te pakken en gerichte discussies te voeren. Dit helpt bij het vermijden van onnodige vertragingen en juridische kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure.
  3. Creatieve oplossingen: Een advocaatmediator met erfrechtexpertise kan innovatieve en creatieve oplossingen voorstellen die rekening houden met zowel de juridische als de persoonlijke belangen van de betrokken partijen. Er kunnen alternatieve opties worden onderzocht, zoals het opzetten van een familiefonds, het creëren van specifieke voorwaarden voor bepaalde bezittingen of het opstellen van een gedetailleerd zorgplan voor kwetsbare familieleden. Deze op maat gemaakte oplossingen kunnen helpen om de nalatenschap op een evenwichtige en rechtvaardige manier te verdelen.
  4. Neutraliteit en evenwicht: Een advocaatmediator die tevens gespecialiseerd is in erfrecht kan fungeren als een neutrale en evenwichtige tussenpersoon tussen de betrokken partijen. Hij begrijpt de emotionele lading die vaak gepaard gaat met nalatenschapsgeschillen en kunnen de communicatie tussen de partijen vergemakkelijken. Door hun onpartijdige rol kunnen ze ervoor zorgen dat alle standpunten worden gehoord en dat er een eerlijk en rechtvaardig proces plaatsvindt.
   .

Conclusie:

Nalatenschapsmediation is een waardevol instrument gebleken bij het oplossen van nalatenschapsconflicten. In plaats van een lange en kostbare juridische strijd te voeren, biedt mediation de mogelijkheid om tot een duurzame overeenkomst te komen die recht doet aan de behoeften en wensen van alle betrokkenen. Het voorbeeld van de familie Jansen laat zien hoe nalatenschapsmediation kan leiden tot een harmonieuze oplossing en tevens het behoud van waardevolle familiebanden, ondanks hevige emoties en complexe juridische kwesties.

Het inschakelen van een (advocaat)mediator die gespecialiseerd is in erfrecht/nalatenschapsmediatiojn biedt bovendien duidelijke voordelen. Het helpt bij het optimaliseren van het mediationproces en draagt bij aan het vinden van duurzame oplossingen die zowel juridisch als emotioneel bevredigend (en duurzaam) zijn voor alle betrokkenen. Als u betrokken bent bij een nalatenschapsgeschil, of vermoedt dat een dergelijk geschil gaat ontstaan, schakel dan een mediator met erfrechtexpertise in om u te begeleiden bij het vinden van een oplossing die recht doet aan uw behoeften. Een ervaren nalatenschapsmediator kan u begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing en het vermijden van langdurige gerechtelijke procedures. Neemt u bij vragen of behoefte aan de ondersteuning van een ervaren nalatenschapsmediator gerust contact op met mr. Angelique van den Eshoff, gespecialiseerd familie- en erfrechtadvocate en mediator bij SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen