Suche
Close this search box.
15 Mai 2019 Wanneer kiezen voor een second opinion van een tweede bedrijfsarts, en wanneer kiezen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV?

Wanneer kiezen voor een second opinion van een tweede bedrijfsarts, en wanneer kiezen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV?

In een eerder artikel hebben we al uitgelegd hoe het aanvragen van een “second opinion” bij een tweede bedrijfsarts werkt, en welke rechten een werknemer in dat kader heeft (zie: https://www.spee-advocaten.nl/wist-u-dit-al-over-het-recht-op-een-second-opinion-bij-een-andere-bedrijfsarts1).

Maar we merken dat voor veel werknemers nog niet echt duidelijk is wat nu precies het verschil is tussen het aanvragen van een second opinion bij een tweede bedrijfsarts, en het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Met andere woorden: wanneer kies je als werknemer voor een second opinion van tweede bedrijfsarts, en wanneer kies je voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV?

We zetten hieronder een aantal verschillen op een rij:

1.

De werknemer kan om een second opinion van een andere bedrijfsarts verzoeken als hij twijfelt aan de juistheid van het door zijn ‘eigen’ bedrijfsarts gegeven advies.

Dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat wanneer de werknemer ontevreden is over het gedrag of de bejegening van de bedrijfsarts, de werknemer géén second opinion moet aanvragen, maar gebruik moet maken van de klachtenprocedure van de arbodienst/bedrijfsarts.

Voor het aanvragen van een deskundigenoordeel is het, anders dan bij de second opinion wel het geval is, niet per se nodig dat er twijfels zijn (geuit) over de bevindingen van de bedrijfsarts. Er kan namelijk óók een deskundigenoordeel bij het UWV worden gevraagd om bijvoorbeeld de re-integratie inspanningen van de werkgever of de werknemer te laten toetsen.

Kortom: op bepaalde onderdelen bestaat er niet, en op andere onderdelen bestaat er wél een overlap tussen de onderwerpen waarover een second opinion kan worden gevraagd en de onderwerpen waarover een deskundigenoordeel bij het UWV kan worden gevraagd. Zo kan over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer zowel een second opinion worden gevraagd, als ook een deskundigenoordeel. Deze instrumenten staan dus naast elkaar en kunnen door de werknemer ook ná elkaar worden aangevraagd. Als de second opinion voor de werknemer bijvoorbeeld niet leidt tot een voor hem bevredigend resultaat, dan staat het hem vrij om vervolgens bij het UWV een deskundigenoordeel te vragen.

2.

Het tweede verschil zit in de kosten.

Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV kost de werknemer namelijk € 100,-.

Dit terwijl het aanvragen van een second opinion bij een tweede bedrijfsarts gratis is. De kosten van het aanvragen van een second opinion bij een tweede bedrijfsarts komen namelijk voor rekening van de werkgever.

3.

Het derde verschil zit in de termijnen die verbonden zijn aan de twee verschillende procedures.

De wet hanteert namelijk een termijn van twee weken voor de procedure van het deskundigenoordeel bij het UWV. Echter, de praktijk leert helaas dat het UWV deze termijn meestal niet haalt.

Daarentegen is een second opinion procedure bij een tweede bedrijfsarts in principe niet gebonden aan termijnen. Maar omdat zo’n second opinion procedure geen opschortende werking heeft, zal de werknemer er wel belang bij hebben dat een tweede bedrijfsarts snel overgaat tot het verstrekken van een advies. Overigens zullen veel werkgevers, ondanks dat het aanvragen van een second opinion van een tweede bedrijfsarts eigenlijk geen opschortende werking heeft, toch geneigd zijn om de uitkomst van de second opinion procedure af te wachten, al is het maar om de lieve vrede te bewaren.

Resumerend:

Al met al heeft de second opinion zeker een meerwaarde. Ten eerste omdat het aanvragen van second opinion gratis is.

Ten tweede omdat de werknemer door middel van het aanvragen van second opinion een extra kans heeft om zijn gelijk, c.q. het ongelijk van de bedrijfsarts aan te tonen.

En ten derde gaat er een zekere preventieve werking uit van de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Als de werknemer aangeeft een second opinion te willen aanvragen, dan is dat voor de bedrijfsarts namelijk soms aanleiding om nog eens goed naar zijn advies te kijken en zo nodig aan te passen (als gevolg waarvan de second opinion achterwege kan blijven).

Heeft u vragen? Of wilt u advies inwinnen? Neem dan vrijblijvend contact met SPEE advocaten & mediation op. Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Suche

Aktuelle Artikel