Zoek
Sluit dit zoekvak.
1 okt 2020 Wijzigingen in het beslag- en executierecht

Wist u al dat het beslag- en executierecht gaat veranderen, en dat de eerste wijziging gisteren al is ingegaan?

De herziening van het beslag- en executierecht is ingegeven door de wens om de schuldenaar meer zekerheid te bieden. De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd, in drie stappen.

De eerste stap is op 1 oktober jl. al genomen: er wordt in beginsel geen beslag meer gelegd op roerende zaken (denk aan de inboedel) van mensen met schulden, als de kosten van de verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Dit betekent in de praktijk dat een beslag puur als drukmiddel, geen zin meer zal hebben. Wel interessant voor schuldeisers is dat verkoop van beslagen goederen via internet inmiddels mogelijk is. Zo kan een breder publiek worden bereikt, dat kan bijdragen aan een hogere verkoopopbrengst tegen lagere kosten. Dat is natuurlijk ook in het belang van de schuldenaar.

Op 1 januari 2021 gaat de tweede fase in: het is dan niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van de schuldenaar op te eisen. Bij een beslag op de bankrekening wordt dan een deel van het tegoed ingehouden (het beslagvrij bedrag). Op die manier komen mensen met schulden niet onder het bestaansminimum terecht. Een soortgelijk systeem kennen we al in de vorm van de beslagvrije voet, als er beslag wordt gelegd op loon of uitkering.

De derde en laatste herziening zal op 1 april 2021 in werking treden. Het wordt dan eenvoudiger om beslag te leggen op een auto of aanhangwagen, door middel van het zogenaamde administratief beslag. Bovendien wordt het beslag in het kentekenregister genoteerd, om zo de koper te beschermen tegen de verkoper die zijn auto (waar beslag op ligt) wil verkopen.

Vragen over het leggen van conservatoir beslag of executie van een vonnis? SPEE advocaten & mediation helpt u op weg.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen