Zoek
Sluit dit zoekvak.
5 jun 2023 Wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten: einde tijdelijke verhuur

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. Om huurders meer zekerheid te geven, wordt het vaste huurcontract weer de norm. Vanaf 2024 is het sluiten van tijdelijke huurcontracten die automatisch eindigen in beginsel niet meer mogelijk. Voor een beperkt aantal gevallen is een uitzondering gemaakt.

Huidige situatie
In 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Een van de wijzigingen was de introductie van tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. De huurder komt daarbij geen huurbescherming toe. Deze contracten eindigen van rechtswege als de verhuurder de huurder binnen het voorgeschreven tijdvak bericht dat de huurovereenkomst zal eindigen. Opzegging of een gang naar de rechter is niet nodig. Met de nieuwe wet komt deze mogelijkheid te vervallen.

Inwerkingtreding
Bij inwerkingtreding van de wet in 2024 zal deze direct van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten die vanaf dat moment worden gesloten. Voor de huurovereenkomsten die voor inwerkingtreding van de wet zijn gesloten blijft de huidige wetgeving gelden. Bij een volgend huurcontract is tijdelijk verhuur dan echter niet meer mogelijk. De tijdelijke contracten zullen zo vanzelf uitsterven.

De nieuwe regels zullen van dwingend recht zijn, zodat afwijking daarvan door verhuurder en huurder niet mogelijk is.

Uitzonderingen
Invoering van de nieuwe wet betekent een verregaande beperking van de mogelijkheden voor de verhuurder om woonruimte na de overeengekomen termijn weer leeg opgeleverd te krijgen. Onder specifieke voorwaarden mag er toch een tijdelijk contract worden overeengekomen dat bij een tijdige mededeling van de verhuurder van rechtswege eindigt:

1. Samenwonen
Er komt een nieuwe opzeggrond bij voor partners die gaan samenwonen. Wie nog niet durft te verkopen, mag het pand tijdelijk verhuren. Bij het mislukken van de samenwoning kan een beroep worden gedaan op dringend eigen gebruik en bij het succesvol zijn van de samenwoning kan de huurovereenkomst worden beëindigd om de woning vrij van huur te kunnen verkopen. Deze opzeggingsgrond moet expliciet in de huurovereenkomst worden opgenomen. Voorwaarde is dat verhuurder minimaal twee jaar eigenaar is van de woning. Bovendien moet de verhuurder trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en kan deze grond één keer gebruikt worden, niet later dan twee jaar na de ingangsdatum van het huurcontract.

2. Familie
In de huurovereenkomst mag worden opgenomen dat de huur wordt opgezegd als de woning na een bepaalde periode nodig is voor een bloed- of aanverwant in de eerste graad. Ook dit moet vooraf worden overeengekomen en de beëindiging zal door de rechter moeten worden uitgesproken. De rechter zal toetsen of het belang van de bloedverwant zwaarder weegt dan het belang van de huurder.

3. Bij AMVB aan te wijzen categorieën
Gedacht kan worden aan (buitenlandse) huurders die voor werk of studie tijdelijk in een andere gemeente gaan werken of studeren; huurders die wegens sloop of renovatie hun woning moeten verlaten en een tijdelijke woning moeten betrekken; huurders uit de maatschappelijke opvang die in een sociale noodsituatie behoefte hebben aan een tijdelijke woonruimte of huurders met een tweede of laatste kans-huurovereenkomst.

De huidige wetgeving om tijdelijke contracten voor specifieke woningtypen en doelgroepen (o.a. studenten, jongeren) toe te staan blijft bestaan evenals de Diplomatenclausule voor wie tijdelijk in het buitenland gaat studeren of werken.
Ook blijven tijdelijke contracten mogelijk voor woningen met tijdelijke verhuurbestemming zoals vakantiewoningen en woningen die worden verhuurd op basis van de leegstandswet.

Conclusie
De tijd zal leren of de nieuwe wetgeving positief zal uitpakken. Hoewel het doel van het wetsvoorstel is om de positie van huurders te versterken, is het de vraag of het aantal beschikbare woningen zal afnemen. Veel verhuurders zullen, om te voorkomen dat de woning niet op tijd leeg is, geneigd zijn hun woning van de markt te halen als er bijvoorbeeld plannen zijn om de woning op korte termijn te verkopen of te verbouwen.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over uw huurcontract? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst en houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen