Zoek
Sluit dit zoekvak.
15 jan 2021 Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning

Onlangs is een wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen.

Huidige situatie

De huidige samenlevingsvorm van ouders zegt te weinig over de intentie tot een duurzame opvoedingsrelatie. Veel kinderen worden buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Indien ouders niet zijn gehuwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is momenteel slechts de moeder die het kind heeft gebaard automatisch de juridische ouder van het kind. De ongehuwde of de niet-geregistreerde partner kan het kind vervolgens met toestemming van de moeder erkennen bij de gemeente. Daarmee krijgt deze partner echter niet automatisch het gezag. Hiervoor zal een apart verzoek moeten worden ingediend. In de praktijk blijkt dat de ongehuwde/niet-geregistreerde partner zich vaak niet realiseert dat hij/zij met de erkenning niet óók het gezag heeft verkregen.

Verschil erkenning en gezag

Door erkenning ontstaat er een juridische band, een zogenaamde familierechtelijke betrekking tussen de erkenner en het kind. Hierdoor worden ouder en kind onder meer elkaars erfgenamen.

Gezag gaat over de juridische verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over de opvoeding en verzorging van een kind. Daarnaast is degene die het gezag heeft de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en mag dus officiële handelingen uitvoeren voor het kind.

Wetsvoorstel Erkenning en gezag (34605)

Met het wetsvoorstel Erkenning en Gezag worden de belangen van het kind beter gewaarborgd. Het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wordt weggenomen. Er wordt aangesloten bij de behoefte van de veranderde samenleving.

Het wetsvoorstel bewerkstelligt na inwerkingtreding dat wanneer de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het ongeboren kind erkent, de moeder en deze erkenner vanaf de geboorte automatisch gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen. Wanneer de erkenning pas na de geboorte plaatsvindt, dan oefenen de moeder en deze erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit. De extra handeling voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag is dus niet meer nodig.

Uitzonderingen

Het wetsvoorstel bevat wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer ouders bij de gemeente verklaren dat alleen de moeder het gezag zal hebben of in de gevallen waarin ouders niet samen tot erkenning zijn overgegaan, maar deze tot stand is gekomen met vervangende toestemming van de rechtbank. In dat geval ontstaat er niet van rechtswege gezamenlijk gezag en heeft de moeder alleen het gezag.

Wanneer van toepassing?

Het is nog even afwachten of de Eerste Kamer ook tot goedkeuring van het wetsvoorstel zal overgaan.  Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het automatisme van gezamenlijk gezag na erkenning alleen van toepassing zijn op een erkenning gedaan na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet. Voor de situaties tot aan de invoering van de wet, blijft dus de huidige wetgeving gelden.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen