Zoek
Sluit dit zoekvak.
18 dec 2020 Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie!

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor gemeenten om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren, zodat mensen die op zoek zijn naar een koopwoning om zelf in te wonen hierop meer kans maken. Daarnaast wordt het mogelijk om langere tijdelijke huurcontracten te sluiten en deze tussentijds maximaal eenmaal te verlengen, zodat de mogelijkheid tot tijdelijke huurcontracten beter aansluit bij de behoeften in de praktijk.

Omdat er al vele jaren sprake is van een krapte op de woningmarkt (te weinig huurwoningen waardoor huurders langer in hun huurwoning blijven zitten), is op 1 juli 2016 de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden.  Deze wet geeft een verhuurder de mogelijkheid om bij zelfstandige woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten voor de duur van maximaal twee jaar of vijf jaar bij onzelfstandige woonruimte.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van deze bepaalde termijn. Aan de huurder komt in dat geval geen huurbescherming toe. De verhuurder moet wel tijdig een kennisgeving aan de huurder sturen waarin staat vermeld, dat de huurovereenkomst op die datum zal eindigen. Blijft deze tijdige aanzegging uit, dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en heeft de huurder wel recht op huurbescherming.

Verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst is niet mogelijk. Dit kan verhuurders ervan weerhouden om na afloop van het eerste tijdelijke contract de verhuur van de woonruimte aan dezelfde huurder voort te zetten.

Ondanks de invoering van deze wet blijft een goede doorstroming lastig.

Daarom is er onlangs een wetsvoorstel geïntroduceerd waarin de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur worden verruimd. Tijdens de uitbraak van het Coronavirus heeft spoedwetgeving tijdelijke verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst al mogelijk gemaakt.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het o.a. mogelijk om langere tijdelijke huurcontracten te sluiten (van drie jaar), zonder dat daarmee een huurcontract voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarnaast wordt het mogelijk om een tijdelijk contract tussentijds maximaal eenmaal te verlengen, waarbij geldt dat de totale maximumtermijn niet meer dan drie jaar mag bedragen. Voor een tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte geldt deze mogelijkheid tot verlenging niet. Ook kunnen de huurder en verhuurder straks afspreken dat er een minimumduur zal gelden waarbinnen ze allebei niet kunnen opzeggen. De termijn van die minimumduur is afhankelijk van de duur van het contract.

Deze wetswijziging geeft huurders en verhuurders meer opties om de huurovereenkomst vorm te geven. Het is de verwachting dat het flexibeler omgaan met tijdelijke contracten een uitkomst kan zijn voor verschillende groepen huurders, bijvoorbeeld voor mensen die moeten wachten op een nieuwbouwwoning of arbeidsmigranten. De verruiming van de mogelijkheden zorgt ervoor dat er maatwerk kan worden geleverd in individuele situaties.

De wet wordt beoogd per 1 april 2021 in werking te treden.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen