Zoek
Sluit dit zoekvak.
16 jun 2023 Wetsvoorstel dubbele achternaam

Met ingang van 1 januari 2024 krijgen ouders de mogelijkheid om hun kinderen een dubbele achternaam te geven. Een kind kan dan de achternaam van beide ouders krijgen. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in?

Achtergrond

Op dit moment is het in Nederland niet mogelijk om kinderen een dubbele achternaam te geven. Van oudsher kregen kinderen automatisch de achternaam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de achternaam van de moeder.

Met ingang van januari kunnen ouders namen combineren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel ouders om zo de band met hun kind tot uitdrukking te brengen. Daarnaast kan de wet een oplossing bieden voor mensen die vanwege verschillende nationaliteiten een andere achternaam hebben.
De mogelijkheid wordt beperkt tot twee namen en er wordt geen koppelteken tussen de namen geplaatst.

Verplichte keuze?

Ouders mogen een dubbele achternaam kiezen. Dit is geen verplichting. Er mag ook nog steeds gekozen worden voor een enkele achternaam. Het keuzemoment ligt bij het eerste kind. Alle kinderen die daarna geboren worden krijgen dezelfde achternaam. De volgorde van de namen mogen ouders zelf bepalen. Als er geen keuze wordt gemaakt krijgen kinderen automatisch de achternaam van de vader of duomoeder als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan krijgen kinderen de naam van de geboortemoeder.

Als een van de ouders al een dubbele achternaam heeft dan mag deze volledig worden gebruikt en wordt de naam als een ‘’enkelvoudige’’ naam gezien.

Oudere kinderen

De wet gaat niet alleen gelden voor kinderen die na 1 januari worden geboren. Als het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016 kunnen de ouders het kind alsnog een dubbele achternaam geven. Hiervoor geldt een termijn van 1 jaar na inwerkingtreding van de wet.

adoptiekinderen

Voor adoptiekinderen zijn de mogelijkheden nog iets uitgebreider. Adoptieouders kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen maar ook voor een combinatie van de achternaam van een van hen met de achternaam die het kind bij de geboorte kreeg. Het maximum blijft ook hier beperkt tot twee namen.

Als deze ouders bij hun eerste kind al hebben gekozen voor de geslachtsnaam van een van hen of een combinatie van beide, dan geldt deze keuze ook voor toekomstige adoptiekinderen. Het kind blijft dan wel de mogelijkheid houden om ook de oorspronkelijke achternaam eraan toe te voegen.

doorgeven dubbele achternaam

Voor de volgende generatie geldt ook weer een maximum van twee achternamen. Ouders met een dubbele achternaam kunnen hun kind dan de volledige dubbele achternaam van een van hen geven. Als ze hun namen willen combineren kunnen ze slechts 1 naam kiezen en moeten ze de andere naam laten vallen. Maximaal één geslachtsnaam uit de combinatie kan dan worden doorgegeven.

Hetzelfde geldt als een kind met een dubbele achternaam in het huwelijk wil treden. Bij een combinatie met de achternaam van de partner zal het kind een naam moeten laten vallen.

Heeft u vragen of advies nodig over familierechtelijke kwesties? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst en houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen