Zoek
Sluit dit zoekvak.
4 jun 2021 Wet tijdelijke huurkorting

Onlangs is de Wet tijdelijke huurkorting ingevoerd die het mogelijk maakt om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te verlagen of te bevriezen. Wat houdt deze nieuwe wet precies in?

De wet heeft tot doel om de doorstroom en betaalbaarheid van woningen te vergroten. Verhuurders krijgen door deze wet meer ruimte om in te spelen op individuele situaties van huurders en maatwerk te leveren, bijvoorbeeld als er sprake is van inkomensverlies. Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruik maken van de wet.

De huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. Een huurder dient zelf een schriftelijk verzoek te doen aan de verhuurder om de huur te verlagen of eventueel te bevriezen (niet doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging). De verhuurder moet dan beslissen over het verzoek en met de huurder afspraken maken over de voorwaarden.

Als de tijdelijke huurverlaging afloopt, mag de verhuurder de huurprijs weer verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs. Opgeschorte huurverhogingen mogen daarbij op worden geteld, dus de huurprijs mag teruggebracht worden naar de huurprijs die zou gelden als de jaarlijkse huurverhoging wel gewoon was doorgevoerd. De verleende korting mag niet alsnog in rekening worden gebracht.

Als de korting langer dan drie jaar heeft geduurd dan is de korting permanent geworden. De verhuurder mag in dat geval alleen nog over de verlaagde huurprijs de reguliere huurverhoging in rekening brengen.

De nieuwe wet maakt voor huurwoningen in de sociale sector ook huurgewenning mogelijk. Als een huurder wil doorstromen naar een woning waarvan de prijs hoger is, kan afgesproken worden dat de huurder start met een lagere huurprijs en dat deze in maximaal drie jaar in stappen wordt verhoogd naar de eigenlijke huurprijs. De huurder kan zo wennen aan het hogere bedrag.

De verhuurder is niet verplicht om de korting te geven. Wil de verhuurder wel meewerken, dan dient hij de termijn van drie jaar goed in de gaten te houden en ervoor te waken dat de korting niet te hoog is. Wanneer de huurprijs door de tijdelijke korting onder de huurtoeslaggrens komt mag de huur namelijk slechts verhoogd worden tot de dan geldende huurtoeslaggrens.

Mocht u vragen hebben of heeft u advies nodig, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst en houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen