Zoek
Sluit dit zoekvak.
5 nov 2021 Wet betaald ouderschapsverlof

Op dit moment hebben ouders in de eerste 8 jaar na de geboorte van een kind recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof.
Er bestaat nu tijdens het verlof geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting. Wel kan er op grond van een CAO recht bestaan op gedeeltelijke loondoorbetaling.

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Met deze wet wordt invulling gegeven aan de implementatie van een Europese richtlijn waaruit volgt, dat een lidstaat moet zorgen voort wee maanden betaald ouderschapsverlof. Werknemers worden zo in staat gesteld om arbeid en zorg beter te combineren. Gezinnen kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie en samen een bewuste keuze maken over de verdeling van werken en zorgen.

Wat gaat er veranderen?

Op grond van de nieuwe wet krijgen ouders straks negen weken betaald ouderschapsverlof. In deze periode ontvangen ze een uitkering van het UWV.
Deze uitkering bedraagt 50 % van hun dagloon en is daarnaast begrensd op 50% van het vastgestelde maximum dagloon. De wet bevat een bepaling op grond waarvan voor de datum van inwerkingtreding met een koninklijk besluit het percentage nog kan worden verhoogd tot 70%.

Daarnaast moeten deze 9 weken verlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind om de uitkering te ontvangen. Naast deze 9 weken betaald verlof mag een ouder nog 17 weken onbetaald verlof opnemen voordat het kind 8 jaar is geworden. De weken die niet in het eerste jaar zijn opgenomen mogen worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof.

Het betaalde ouderschapsverlof gaat ook gelden voor sommige ouders die net voor de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan 1 jaar en de betreffende ouder moet op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Het verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd. Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang om de door de werknemer gewenst invulling van het verlof te wijzigen zal voor een werkgever niet snel aanwezig zijn en uitstel mag er niet toe leiden dat de werknemer niet meer in staat is om het verlof in het eerste jaar op te nemen. De werknemer behoudt de functie en alle rechten die hij/zij had voor het verlof.

De aanvraag voor de uitkering tijdens het ouderschapsverlof verloopt via de werkgever en dient achteraf, dus na opname van het verlof, door de werkgever te worden aangevraagd.

Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het normale zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor de moeder en de 6 weken (aanvullend) geboorteverlof voor de partner.

Heeft u vragen over de wijzigingen of wenst u advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst en houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen