Zoek
Sluit dit zoekvak.
13 feb 2024 Werkneemster ontslaan zonder verbetertraject: bezint eer ge begint

Feiten

Werkgever laat een werkneemster na 27 jaar dienstverband weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen omdat werkneemster niet zou functioneren. De betreffende aanzegging is niet voorafgegaan door een verbetertraject en werkneemster is ook niet eerder aangesproken op haar functioneren. Werkgever dient een ontbindingsverzoek in en werkneemster wordt op non-actief gesteld. Hoe oordeelt de kantonrechter?

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent aan werkneemster een billijke vergoeding toe van € 115.000,-, omdat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, volgens de kantonrechter.

Werkgever heeft namelijk werkneemster volstrekt uit het niets en op basis van volgens de kantonrechter niet onderbouwde stellingen, op 23 februari 2023 aangezegd, dat zij het vertrouwen in werkneemster is verloren en tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst te komen.

Vervolgens is werkgever een ontbindingsprocedure gestart, terwijl er geen feitelijke onderbouwing van het gestelde disfunctioneren aanwezig was.

De kantonrechter is van mening dat werkneemster daarmee geen enkele kans heeft gekregen haar functioneren – als disfunctioneren al zou vaststaan – te verbeteren.

Ook is de kantonrechter van mening dat werkgever met deze aanpak, een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie heeft veroorzaakt na een dienstverband van ruim 27 jaar en daarmee ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Nadat de werkgever van de kantonrechter verneemt, wat deze voornemens is te beslissen naar aanleiding van haar ontbindingsverzoek, trekt werkgever het ontbindingsverzoek in.

Werkneemster heeft echter een tegenverzoek ingediend, waarin zij (ook) ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt en toekenning van een billijke vergoeding.

De arbeidsovereenkomst wordt alsnog ontbonden onder toekenning van voornoemde billijke vergoeding.

De volledige uitspraak leest u hier.

Conclusie

Als er sprake is van (vermeend) disfunctioneren, is het belangrijk dat een en ander deugdelijk wordt vastgelegd en ook wordt besproken met de betreffende werknemer. Ook is het van belang, dat aan werknemer de kans wordt geboden om zijn of haar functioneren te verbeteren. Er kan dus niet zomaar een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend, zonder dat er sprake is van dossiervorming en/of zonder dat er een verbetertraject is doorlopen, zonder dat dit verstrekkende gevolgen heeft en er (zoals in deze uitspraak) toe leidt dat werkgever een forse vergoeding moet betalen aan werknemer. Het is dan ook altijd raadzaam om in voorkomende gevallen een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat in te schakelen, die een dergelijk traject kan begeleiden. De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten en mediation, zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen