Zoek
Sluit dit zoekvak.
29 jan 2021 Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Als ouders uit elkaar gaan moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Er kan tussen de ouders discussie ontstaan over de vraag wat er nu precies van de kinderalimentatie moet worden betaald. Wie moet bijvoorbeeld de kleding aanschaffen als de kinderen ook een groot deel van de tijd verblijven bij de ouder die alimentatie moet voldoen?

Het staat ouders vrij om zelf afspraken te maken over de verdeling van de verschillende uitgaven voor de kinderen. Als ouders de zorg delen (co-ouderschap) of graag samen verantwoordelijk willen zijn voor de financiën, kunnen ouders bijvoorbeeld kiezen voor een kinderrekening, waar beide ouders maandelijks een geldbedrag op storten en waarvan bepaalde kosten van de kinderen betaald worden. Een dergelijke afspraak wordt vastgelegd in een ouderschapsplan, waarbij het goed is te beschrijven welke uitgaven wel – of juist niet – van deze rekening worden gedaan.

Als ouders geen gemeenschappelijke kinderrekening wensen of de bijdrage door de rechter wordt vastgesteld, wordt er gesproken over kinderalimentatie. Kinderalimentatie is een maandelijkse bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Kinderalimentatie wordt betaald door de ene ouder aan de hoofdverzorgende ouder.

Bij een alimentatieregeling wordt er vanuit gegaan dat iedere ouder de dagelijkse kosten van de kinderen draagt als de kinderen bij hem verblijven. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere kosten die los staan van waar de kinderen verblijven. Het uitgangspunt is dat de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben en die vaak dus ook de kinderalimentatie ontvangt, deze vaste lasten voldoet. Die vaste lasten worden ook wel “verblijfsoverstijgende kosten” genoemd. De dagelijkse kosten worden ook wel “verblijfskosten” genoemd.

Verblijfskosten worden door beide ouders gemaakt wanneer zij ieder tijd met de kinderen besteden. Indien één van de ouders de andere ouder kinderalimentatie betaalt, mag wel voor de betalende ouder in de alimentatieberekening rekening worden gehouden met een bepaald percentage aan verblijfskosten. Dat wordt de zorgkorting genoemd.

Met name de post “kleding” is geregeld voer voor discussies en dan met name als de kinderen ook een groot deel van de tijd bij de ouder zijn die alimentatie moet betalen. De alimentatieontvanger voelt zich dan vaak niet verplicht kleding aan te schaffen van de kinderalimentatie. Vallen deze uitgaven voor kleding nu onder de verblijfsoverstijgende kosten of onder de verblijfskosten?

In 2020 heeft de Expertgroep Alimentatienormen, een groep die aanbevelingen doet op het gebied van alimentatie voor de rechtspraktijk, de post ‘kleding’ toegevoegd aan het lijstje met verblijfsoverstijgende kosten. Dat betekent dat de kosten van de kleding uit de kinderalimentatie moeten worden betaald, zelfs als er sprake is van co-ouderschap.

Onder verblijfsoverstijgende kosten valt daardoor onder meer:

 • Kleding en schoeisel
 • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
 • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
 • Muziekinstrumenten
 • Abonnementen (waaronder telefoon)
 • Kapper
 • Schoolgeld, schoolexcursies /schoolreisje
 • Fiets
 • Niet vergoede medische kosten

.
en onder Verblijfskosten:

 • Eten
 • Drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvestingskosten
 • Uitstapjes / vakanties
 • Speelgoed

.
Rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan wel afwijken, maar in de meeste gevallen worden de aanbevelingen gevolgd.

Het is voor ouders mogelijk om een afwijkende verdeling van kosten af te spreken. Om discussies achteraf te voorkomen is het aan te raden om in een ouderschapsplan vast te leggen welke kosten dan onder de verblijfsoverstijgende kosten vallen.

Heeft u discussie met uw ex-partner over wie welke kosten dient te betalen of over de hoogte van de kinderalimentatie? Moet er een ouderschapsplan opgesteld worden waarin afspraken over de kosten van de kinderen komen te staan? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten die u hierin kunnen adviseren. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen