Zoek
Sluit dit zoekvak.
15 jun 2021 Wel of geen recht op loon bij ziekte vanwege drugsverslaving

Het is een discussie die we regelmatig zien terugkomen: heeft een werknemer recht op salaris als hij of zij vanwege een drugsverslaving te ziek is om te werken? Hier kunt u lezen hoe het gerechtshof Den Haag kort geleden heeft geoordeeld.

Feiten

In het arrest van het gerechtshof van 25 mei 2021 ging het om het volgende. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is op 30 juni 2020 van rechtswege geëindigd. Werknemer stelt echter dat hij nog recht op loon heeft vanaf 21 oktober 2019, de datum van zijn ziekmelding, tot aan de einddatum. Volgens het hof is het aan de werknemer om te bewijzen dat hij inderdaad arbeidsongeschikt was. Om aan die bewijslast te voldoen, heeft de werknemer (medische) informatie ingebracht.

Oordeel van het gerechtshof

Ter onderbouwing van zijn stellingen heeft de werknemer rapportages van de bedrijfsarts en van de verzuimconsultant ingediend bij het hof. Volgens het hof blijkt daaruit dat werknemer in de betreffende periode bezig was met een behandeltraject en in verband daarmee niet in staat was tot het verrichten van werk. Uit een verwijzing door de huisarts en een bericht van de behandelaar blijkt dat het om verslavingsproblematiek ging.

Op grond van deze stukken oordeelt het Hof dat de gestelde arbeidsongeschiktheid van de werknemer in de periode van 1 februari 2020 tot 1 juli 2020 komt vast te staan. Daarbij maakt het niet uit dat de werknemer de bijzonderheden over de behandeling niet met zijn werkgever heeft gedeeld. Immers, werknemer was niet verplicht om die informatie met zijn werkgever te delen.

Het feit dat de behandeling ten tijde van de ziekmelding al meer dan een jaar gaande was, betekent volgens het hof niet dat de ziekte gefingeerd was.

De werkgever heeft aangevoerd dat de drugsverslaving van een werknemer voor diens eigen rekening dient te komen. Volgens werkgever kan het niet zo zijn dat een werknemer die er bewust voor kiest om drugs te gebruiken en zich vervolgens ziek meldt, wél recht heeft op loon. Het gerechtshof heeft hier echter een andere kijk op: er is geen sprake van een situatie waarin de ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt.

Slotsom

De werknemer heeft inderdaad recht op loon over de periode waarin hij ziek was vanwege drugsverslaving. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Bent u werkgever en worstelt u met soortgelijke problematiek? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? SPEE advocaten & mediation heeft de kennis en ervaring in huis om u verder te helpen.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen