Search
Close this search box.
30 aug 2021 Weigeren van coronavaccinatie geen reden voor ontslag op staande voet

Op 16 juli 2021 is de eerste uitspraak verschenen over ontslag op staande voet wegens het weigeren van werknemer om zich te vaccineren tegen Covid-19. Het betrof een uitspraak van het Gerecht in Eerste aanleg van Curaçao.

Wat was hier aan de hand? De werkneemster werkte in een kleine kantoorruimte (25 m2) zonder ramen of andere ventilatiemogelijkheden. De werkgever wilde niet het risico nemen dat de werkneemster andere collega’s zou besmetten omdat zij zich nog niet had laten vaccineren. Als de werkneemster zich niet (alsnog) zou laten vaccineren, zou de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. De werkneemster gaf geen gehoor aan het verzoek van de werkgever. Zij liet zich niet vaccineren en wordt vervolgens door de werkgever op staande voet ontslagen. Is dit terecht?

Volgens de rechter gaat in het in de zaak om de vraag of een werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. En of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Geen algemene vaccinatieplicht

De rechter stelt voorop dat een algemene vaccinatieplicht niet bestaat en dat dit ook niet past binnen de arbeidsverhouding. Vaccineren raakt namelijk de grondrechten van de werkneemster, zoals hierboven genoemd. Werkgevers dienen deze grondrechten te respecteren. Een inbreuk op een grondrecht kan echter onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn. In dat geval moet sprake zijn van een legitiem doel, noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit.

Vaccinatiedwang is inbreuk op grondrechten

Door aan het weigeren van de vaccinatie ontslag op staande voet te verbinden, is sprake van een indirecte verplichting tot vaccineren (vaccinatiedrang), dit levert een inbreuk op de grondrechten van de werkneemster op.

Naar het oordeel van de rechter zijn er in het onderhavige geval geen omstandigheden die de inbreuk rechtvaardigen. Het risico op besmetting was namelijk zeer beperkt. Daarnaast is met werkneemster geen overleg gevoerd over of is er samen gekeken naar andere mogelijkheden om het besmettingsrisico te beperken.

Daarbij komt dat ontslag op staande voet een ultimum remedium is. De rechter concludeert dan ook dat vaccinatiedrang, zonder wettelijke vaccinatieplicht, een dermate grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werkneemster is, bijzondere omstandigheden daargelaten, en derhalve geen dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Wel ontbinding arbeidsovereenkomst wegens veranderde omstandigheden

Uiteindelijk wordt de arbeidsovereenkomst wel ontbonden wegens veranderde omstandigheden. Volgens de rechter heeft de Covid-19 pandemie de verhoudingen tussen partijen op scherp zet.

Is weigering van vaccinatie reden voor ontslag?

Zonder wettelijke vaccinatieplicht is de weigering van vaccinatie geen reden voor ontslag op staande voet. Een vraag die nog onbeantwoord blijft is of dit in Nederland een redelijke grond op zou kunnen leveren voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De verwachting is dat enkel het weigeren van een vaccinatie onvoldoende is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het is echter afwachten tot de eerste Nederlandse rechter zich hierover uitlaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het verplichten van vaccinatie of andere corona gerelateerde arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen