Search
Close this search box.
29 jan 2020 Eindrapport Commissie Regulering van Werk: what’s next?

Afgelopen donderdag 23 januari jl. heeft de Commissie Regulering van Werk, beter bekend als de commissie-Borstlap, haar eindrapport gepresenteerd over een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. En dat is volgens de Commissie hard nodig: er is veel mis met de huidige regulering van werk en de stand van de arbeidsmarkt.

Zo is de Commissie van oordeel dat de huidige regels duurzame arbeidsrelaties ontmoedigen en bovendien complex en onduidelijk zijn. Dit is slecht voor de productiviteit en innovatiekracht van bedrijven en veroorzaakt (financiële) onzekerheid bij werkenden, en werkenden die niet goed beschermd zijn tegen risico’s rondom werk. Ook zijn er niet voor alle werkenden voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven, terwijl er langer wordt doorgewerkt en de inhoud van het werk sneller verandert. Bovendien is de Commissie van oordeel dat de huidige regels onvoldoende zorgen voor een arbeidsmarkt waarop alle mensen, ongeacht hun capaciteiten, kunnen meedoen en weer snel aan het werk kunnen als ze tijdelijk geen werk verrichten.

De commissie formuleert vier uitgangspunten om tot de regulering van werk te komen: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.

De Commissie reikt aan de hand van deze uitgangspunten bouwstenen aan, hoe een nieuw ontwerp vorm kan krijgen. Er worden voorstellen gedaan op het gebied van het fiscaal recht (gelijke fiscale behandeling zowel in IB- als Vpb-sfeer (DGA); de kwalificatie- en samenwerkingsvormen (drie dwingende contractsvormen: arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, uitzendovereenkomst en opdrachtovereenkomst (voor zelfstandigen) met een helder onderscheidend vermogen); het ontslagrecht (repressieve toetsing); loondoorbetaling tijdens ziekte (terug naar 1 jaar!); en een breed fundament van rechten ongeacht type contract en proactieve participatiebemiddeling. Aan het einde van het rapport wordt de oproep gedaan om te komen tot een brede maatschappelijke alliantie om zo de arbeidsmarkt te hervormen.

Het volledige rapport kunt u hier teruglezen.

Met de invoering van de WWZ en de WAB zijn de wijzigingen in het arbeidsrecht dan ook zeker niet voltooid, zo is wel duidelijk. Uiteraard houden de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation u op de hoogte van aanstaande wijzigingen, zodra hier meer over bekend is.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen