De arbeidsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste

Werkgever en werknemer hebben geen schriftelijke arbeidsovereenkomst ondertekend, maar werkgever heeft wél een e-mail gestuurd met de essentialia van het dienstverband. Wat is er nu afgesproken?

Deze vraag was inzet in een procedure bij de rechtbank Gelderland. Het gaat om een werknemer die aanspraak stelt te maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgever daarentegen is van mening was dat er slechts een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten.

Van belang is dat er in de van toepassing zijnde cao voor de Houtverwerkende Industrie is opgenomen dat een arbeidsovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Werkgever heeft werknemer een e-mail gestuurd, met daarin alle essentiële bestanddelen van een arbeidsovereenkomst, namelijk:

  • Ingangsdatum
  • Duur
  • Functie
  • Taken
  • Bijbehorend salaris

Dit betekent volgens de kantonrechter dat werknemer precies wist waar hij aan toe was. Dat er vervolgens geen schriftelijke, door partijen ondertekende arbeidsovereenkomst is opgemaakt, doet daar niet aan af. Door het sturen van de e-mail is er dan ook een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen voor bepaalde tijd, te weten zes maanden. Daarmee is er dus wel aan het schriftelijkheidsvereiste van de cao voldaan, ook zonder ondertekende arbeidsovereenkomst!

De gehele uitspraak kunt u hier nalezen.

Arbeidsrechtelijke vragen? Het team van SPEE advocaten & mediation staat voor u klaar.

SPEE advocaten & mediation Maastricht