Zoek
Sluit dit zoekvak.
3 jun 2020 Aandachtspunten aangepaste NOW-regeling

Langzaam maar zeker komt Nederland weer een beetje op gang en worden de coronamaatregelen geleidelijk versoepeld. Inmiddels is ook bekend geworden dat de NOW-regeling (loontegemoetkoming) zal worden verlengd tot 1 oktober 2020 (de NOW II). De veelbesproken ontslagboete, althans die ter hoogte van 50% van de loonsubsidie, is verdwenen uit de NOW-II.

Wij wijzen werkgevers wel op het volgende. Indien bedrijven die NOW-steun ontvangen meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, dan moet er een akkoord zijn met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komen partijen er onderling niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. De achterliggende gedachte is om misbruik van de NOW te voorkomen.

Deze regels gelden naast het huidige systeem van de NOW, dat al bepaalt dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook is het belangrijk om te benadrukken dat de NOW los staat van het bestaande ontslagrecht c.q. ontslagbescherming en de regels die gelden voor collectief ontslag, de Wet Melding Collectief Ontslag.

Ook van belang is dat werkgevers die NOW-steun aanvragen, verplicht worden om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hierover een verklaring af bij aanvraag van de NOW. Het kabinet zal ook financieel gaan bijdragen in dit kader.

Tot slot wijzen wij u nog op een aantal aanpassingen in de huidige NOW I-regeling:

  • Voor seizoensbedrijven (die vanwege de bedrijfsvoering in januari een lagere loonsom hebben dan in de periode maart t/m mei), zal in plaats van januari, maart als referteperiode worden gehanteerd;
  • Aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, die een loonsom in maart t/m mei 2020 hebben, kunnen mogelijk alsnog voor de de NOW in aanmerking komen. Indien zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd;
  • Bij overgang van onderneming kan gebruik worden gemaakt van de ‘startersregeling’ en de alternatieve loonsombepaling zoals bedoeld in de eerste bulletpoint hierboven;
  • Bij de vaststelling van de subsidie zal het UWV de extra periodesalarissen (zoals een dertiende maand) uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen, omdat hun loonsom in maart t/m mei lager is dan die van januari;
  • De NOW I wordt verlengd tot 5 juni 2020;
  • Vaststellingsaanvraag van de subsidie NOW I zal per 7 september plaatsvinden, om overlap met aanvraag NOW II te voorkomen.

Tot zover de grote lijnen voor nu. SPEE advocaten & mediation houdt u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen en wenst zowel werkgevers als werknemers veel succes toe. Advisering over de veranderende wet- en regelgeving is maatwerk. Met vragen over arbeidsrecht, individueel of collectief ontslag, al dan niet coronagerelateerd, kunt u dan ook bij ons terecht.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen