Zoek
Sluit dit zoekvak.
20 mei 2020 Einde dienstverband na twee jaar ziekte: werknemer heeft ‘piepplicht’, geen recht op hogere vergoeding van vóór 1 januari 2020

Over de beëindiging van het slapend dienstverband bij twee jaar ziekte bent u als trouwe lezer van onze artikelen al op de hoogte. Op 8 november 2019 oordeelde de Hoge Raad immers al dat een werkgever een transitievergoeding dient te betalen over het dienstverband tot en met de dag na twee jaar ziekte. De toepassing van dit arrest, inmiddels bekend als het Xella-arrest, is momenteel voer voor lagere rechtspraak.

De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld in een kwestie over een oudere werknemer die medio december 2019 twee jaar arbeidsongeschikt was, en die in januari 2020 aanspraak maakt op een transitievergoeding. Op 20 januari 2020 hebben werkgever en werknemer gesproken over de beëindiging wegens twee jaar ziekte.

De werknemer vindt dat die vergoeding naar ‘oud recht’ moet worden berekend. Immers, per 1 januari 2020 valt de transitievergoeding voor hem lager uit, omdat tot die datum een tijdelijke overgangsregeling gold voor oudere werknemers.

Hoewel partijen samen een vaststellingsovereenkomst sluiten, hebben zij daarin wel opgenomen dat zij hun geschil over de hoogte van de transitievergoeding aan de kantonrechter zullen voorleggen.

Aldus geschiedde. Maar werknemer krijgt de kantonrechter niet mee. Werkgever hád de arbeidsovereenkomst namelijk niet eens kunnen opzeggen vóór 1 januari 2020, omdat werkgever nog toestemming had moeten vragen aan het UWV én de geldende opzegtermijn had moeten respecteren.

Ook geldt dat werknemer vóór 1 januari 2020 zelf had moeten ‘piepen’, aldus de kantonrechter. Het is dus niet zo, dat werkgever werknemer actief had moeten informeren over zijn rechtspositie vóór 1 januari 2020; dat volgt ook niet uit het Xella-arrest.

De kantonrechter wijst bovendien ook op een recentere uitspraak van de Hoge Raad van 21 februari 2020, waarin ook het initiatief bij de werknemer is gelegd en er geen informatieverplichting van de werkgever gecreëerd is op basis van goed werkgeverschap.

De volledige uitspraak kunt u hier teruglezen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:3997

Vragen over beëindiging van slapende dienstverbanden, ziekte, en/of transitievergoeding? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation staan u graag te woord.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen