Search
Close this search box.
13 mei 2020 Omzeilen ketenregeling; mag dat?

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een constructie die er op gericht was de welbekende ketenregeling te omzeilen. De werknemer was op basis van drie aansluitende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als taxichauffeur in dienst geweest bij een taxibedrijf. Na afloop van de derde arbeidsovereenkomst tekende de werknemer op initiatief van het taxibedrijf een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een uitzendbedrijf.

De werknemer bleef zijn werkzaamheden voor het taxibedrijf op de gebruikelijke wijze verrichten, maar hij ontving zijn salaris vanaf dat moment via het uitzendbedrijf.

Nadat de werknemer enige tijd niet meer was ingezet, stelde hij zich echter op het standpunt dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het taxibedrijf.

De Hoge Raad oordeelde, dat weliswaar op papier tussen de werknemer en het uitzendbedrijf een uitzendovereenkomst bestond, maar dat deze arbeidsovereenkomst slechts was geconstrueerd, om onder de wettelijke ketenregeling uit te komen.

Van een daadwerkelijke uitzendovereenkomst was dus geen sprake, aldus de Hoge Raad.

Daarom werd geacht een vierde arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en het taxibedrijf te zijn gesloten, waarmee – omdat daarmee het maximale aantal toegestane contracten binnen de ketenregeling werd overschreden – een contract voor onbepaalde tijd was ontstaan, tussen werknemer en het taxibedrijf.

De volledige uitspraak leest u hier.

Verder is het goed om te weten dat vanaf 1 januari 2020, sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een werkgever drie tijdelijke contracten met een werknemer kan overeenkomen met een totale duur van drie jaar (in plaats van twee jaar), voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of over andere (arbeidsrechtelijke) onderwerpen, dan zijn de advocaten van SPEE advocaten & mediation graag bereid u te woord te staan, ook via e-mail, telefoon of Skype.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen