Zoek
Sluit dit zoekvak.
22 apr 2020 Wat betekent corona voor de grensarbeider?

Aan het vrij verkeer van personen binnen de EU waren we allemaal gewend. Hoe anders is dat op dit moment, midden in de coronacrisis. Elk land neemt eigen maatregelen om inwoners te beschermen en die maatregelen kunnen problematisch zijn voor de talrijke grensarbeiders in Limburg. Wat betekenen deze maatregelen voor hen, en voor hun werkgevers?

Onder grensarbeiders verstaan we die werknemers, die in Nederland werken maar woonachtig zijn in bijvoorbeeld België of Duitsland en die ten minste 1 keer per week reizen tussen hun woon- en werkland. Grensarbeiders hebben arbeidsrechtelijk een afwijkende positie, vergeleken met de in Nederland woonachtige werknemers. Meer leest u hier.

Voor grensarbeiders die in België wonen, geldt het volgende. De Belgische Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft thuiswerken verplicht gesteld voor alle personeelsleden, wiens functies zich daarvoor lenen, en die werkzaam zijn bij niet-essentiële bedrijven. Als er niet kan worden thuisgewerkt vanwege de functie, moeten werkgevers ervoor zorgen dat zij maatregelen nemen om social distancing te waarborgen. Hierbij is de bekende 1,5 meter afstand natuurlijk belangrijk.

Als een grensarbeider naar Nederland moet reizen voor zijn/haar werk, dan is de kans groot dat hij/zij aan een grenscontrole wordt onderworpen. In dat geval moet niet alleen het identiteitsbewijs maar ook een door de Belgische overheid opgesteld certificaat worden overhandigd. Werkgevers, let dus op: heeft u dit certificaat nog niet ingevuld en ondertekend voor elke grensarbeider, regelt u dit dan alsnog. Hier treft u dit certificaat aan.

Daarnaast raden wij werkgevers aan om ook een brief op te stellen en aan de grensarbeiders toe te sturen. Daarin kunt u als werkgever verklaren dat uw in België woonachtige werknemer niet kan thuiswerken en fysiek aanwezig moet zijn op uw bedrijfslocatie in Nederland, zulks vanwege de activiteiten van de werkgever, de continuïteit van de bedrijfsvoering en de functie van de werknemer.

Meer over de Belgische maatregelen leest u hier in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Voor wat betreft werknemers die in Duitsland woonachtig zijn, geldt eveneens de oproep van de overheden om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een werknemer toch naar Nederland moet reizen voor zijn werk, dan raden wij werkgevers aan om de Bescheiniging für Berufspendler in te vullen. Zekerheidshalve adviseren wij om ervoor te zorgen dat de werknemer ook een kopie van de arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook op zak heeft. De werknemer komt dan bij een grenscontrole minder snel in de problemen en kan aantonen dat de verplaatsing over de grens noodzakelijk is.

Tot slot is het goed om te weten dat de Nederlandse, Belgische en Duitse overheid het besluit hebben genomen om de thuiswerkuren in coronatijd (dus in het woonland gemaakt) te beschouwen alsof ze op de werkplek in het werkland zijn gemaakt. Op die manier wordt voorkomen dat de grensarbeider ongewenst te maken krijgt met een wijziging van het land waarin hij/zij voor de sociale zekerheid verzekerd is.

Meer informatie over corona en grensarbeid treft u hier aan.

De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation wensen werkgevers en werknemers in binnen- en buitenland veel succes toe in deze bijzondere tijden. Vragen over de juridische implicaties van het coronavirus, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid en sociale zekerheid, kunt u altijd aan ons stellen, ook via e-mail, telefoon of Skype.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen