Zoek
Sluit dit zoekvak.
15 apr 2020 De ondernemingsraad (OR) en Corona-maatregelen

De Corona-crisis brengt allerlei vragen met zich mee. Welke maatregelen mag je wél en niet treffen? Uit deze bijdrage volgt, bij welke Corona-maatregelen een onderneming haar ondernemingsraad (OR) wel/niet dient te betrekken.

Advies of instemming

Er zijn adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten.

Adviesplichtige besluiten, zijn besluiten die de bedrijfsvoering aangaan, zoals een reorganisatie of inkrimping. Het moet dan gaan om niet-alledaagse besluiten.

Instemmingsplichtige besluiten, zijn besluiten over een duurzame regeling die alle, of een groep, werknemers rechtstreeks raken. Instemming is niet vereist als het gaat om primaire/individuele arbeidsvoorwaarden.

Wanneer dient de OR geraadpleegd te worden?

Wél adviesplichtig:

Reorganisatie of meerdere ontslagen vanwege Corona-crisis (of andere bedrijfseconomische redenen. Let op: wél afhankelijk van het aantal ontslagen in verhouding tot het aantal werknemers.

Niet adviesplichtig:

Ontslag van werknemers ánders dan vanwege bedrijfseconomische redenen of Corona-crisis, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, en het ontslag van een individuele werknemer, vanwege de Corona-crisis.

Wél instemmingsplichtig:

 • De thuiswerkregeling: enkel als die óók ziet op controle van werknemers op aanwezigheid, gedrag of prestaties.
 • Het collectief aanwijzen van verplichte vakantiedagen: enkel indien dit een wijziging is van de huidige vakantieregeling (en de mogelijkheid tot aanwijzing van verplichte vakantiedagen dus nog niet schriftelijk is overeengekomen).
 • Werkoverleg via Skype, Teams, Zoom: enkel indien er nog geen schriftelijke regeling over werkoverleg bestond en deze regeling nu wordt opgesteld ten gevolge van Corona.
 • Spreiden van werktijden: enkel als deze spreiding duurzaam van aard is én voor alle werknemers, of voor een groep werknemers geldt.

Niet instemmingsplichtig:

 • Thuiswerkregeling: deze is niet instemmingsplichtig indien deze tijdelijk is, er geen definitieve regeling is/wordt opgesteld en deze regeling weinig impact heeft op werknemers.
 • Collectief aanwijzen verplichte vakantiedagen: indien er reeds een bestaande schriftelijke regeling aanwezig is over aanwijzing van verplichte vakantiedagen en deze in tijde van Corona wordt toegepast, is deze regeling niet instemmingsplichtig.
 • Werkoverleg via Skype, Teams, Zoom: indien er al een regeling over werkoverleg bestond en hierbij wordt aangehaakt, is deze regeling niet instemmingsplichtig.
 • Spreiden van werktijden: als er per individuele werknemer wordt gekeken naar eventuele spreidingsmogelijkheden – het gaat dan om wijziging/aanpassing van een primaire/individuele arbeidsvoorwaarden – dan is een dergelijke regeling niet instemmingsplichtig.
 • Opstellen beleid voor werknemers die door thuisscholing minder kunnen werken: een dergelijk beleid is niet instemmingsplichtig. Men kan hier denken aan de mogelijkheid tot opname van (deels) onbetaald verlof of het inzetten van (een vorm van) kortdurend zorgverlof.
 • Aanvragen tijdelijke NOW-subsidie: het aanvragen van NOW-subsidie is niet instemmingsplichtig. LET OP: de OR dient wél te worden geïnformeerd indien de NOW-subsidie wordt toegekend.
 • Het niet oproepen oproepkrachten: een dergelijke beslissing is niet instemmingsplichtig, maar uiteraard dienen ter zake wél de reguliere wettelijke regels te worden gevolgd.

Ook (en misschien vooral) in deze tijd, is het van belang zorgvuldig te handelen als werkgever, daar waar het de rol van de OR betreft. Heeft u vragen? De advocaten van SPEE advocaten & mediation, helpen u graag!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen