Zoek
Sluit dit zoekvak.
25 mrt 2020 Arbeidsrecht in tijden van corona

Het coronavirus treft momenteel iedereen in onze samenleving. Ook als werkgever of werknemer krijgt u te maken met diverse (al dan niet nieuwe) overheidsmaatregelen en komt u voor lastige vragen te staan. SPEE advocaten & mediation geeft u alvast een aantal handvaten.

VOOR WERKGEVERS

Wat wordt er van mij als werkgever verwacht?

Op werkgevers rust de zorgplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden: werkgevers moeten werknemers informeren over de gevaren van corona op de werkplek en over de manieren waarop besmetting kan worden voorkomen. Hygiënemaatregelen, aangepaste omgangsvormen en voorzorgsmaatregelen staan centraal. Voor het overige geldt: werknemers moeten zoveel mogelijk thuis werken. Als dat niet mogelijk is, dan moeten werkgevers de kans op besmetting zo klein mogelijk maken. De minimumafstand van 1,5 meter geldt dus ook op de werkvloer. En natuurlijk zijn ook zakelijke bijeenkomsten tot 1 juni aanstaande niet toegestaan.

Kan ik als werkgever mijn medewerkers verplichten om thuis te werken?

De regel is: werknemers werken zo veel mogelijk thuis, behalve als dat echt niet gaat. Werknemers moeten daar als regel dan ook aan meewerken. Als werknemers verkoudheidsklachten hebben dan moeten zij in elk geval verplicht thuiswerken.

Hoe zit het ook alweer met die werktijdverkorting voor mij als werkgever?

De regeling Werktijdverkorting (Wtv) voor werkgevers is ingetrokken op 17 maart 2020. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Als werkgever kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Vereist is dan wel dat u tenminste 20% omzetverlies verwacht vanaf 1 maart 2020. Het gaat dus niet om werkvermindering, maar om omzetvermindering.

U moet dus wel het volledige loon aan uw werknemers doorbetalen. Werknemers verbruiken geen WW-rechten. Als werkgever mag u geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen, over de periode waarover de tegemoetkoming in de loonkosten wordt ontvangen. De NOW-regeling is nog niet helemaal uitgewerkt, maar meer informatie vindt u alvast hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/now

Mijn werknemer wil op vakantie naar een risicogebied, kan ik hem/haar dat verbieden?

Het advies van Buitenlandse Zaken – aan alle Nederlanders – is om niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij het echt niet anders kan. U kunt een werknemer echter niet verbieden om naar het buitenland te gaan. Wel kunt u hem/haar dit sterk afraden natuurlijk.

Kan ik mijn werknemers vragen om zich medisch te laten testen?

Nee, daar is geen legitieme grond voor. Wij raden u aan om werknemers met klachten naar huis te sturen en de bedrijfsarts in te schakelen. U mag wel van een werknemer verlangen dat hij/zij zelf de eigen gezondheid goed in de gaten houdt.

VOOR WERKNEMERS

Mag ik als werknemer weigeren om naar mijn werk te gaan, omdat ik bang ben om ziek te worden?

Nee, daarvoor moet er een reëel gevaar aanwezig zijn, alleen angst is niet voldoende. Denk aan een collega die met klachten op het werk rondloopt of als uw werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. In dat geval moet u als werknemer wel melden bij uw werkgever dat u het werk onderbreekt.

Heb ik als werknemer nog recht op loon?

Als u verplicht thuis moet werken, behoudt u uw recht op loon. U kunt niet verplicht worden om vakantiedagen op te nemen. Ook als uw werkgever onvoldoende werk voor u heeft, behoudt u uw recht op loon.

De school van mijn kind is gesloten, heb ik als werknemer recht op betaald verlof?

U kunt een beroep doen op calamiteitenverlof of eventueel kortdurend zorgverlof. U dient dit dan wel bij uw werkgever te melden. Calamiteitenverlof is alleen als tijdelijke noodmaatregel bedoeld, bijvoorbeeld voor het regelen van alternatieve opvang. Als uw kind ziek is, kunt u aanspraak maken op kortdurend zorgverlof. Beide vormen van verlof hebben als doel om een korte periode van afwezigheid (enkele uren of dagen) op te vangen. Tijdens calamiteitenverlof heeft u recht op 100% van uw salaris; tijdens kortdurend zorgverlof is dat ten minste 70%. Heeft u beide verlofvormen al benut, dan kunt u vakantiedagen opnemen. Raadpleeg ook uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling: mogelijk heeft uw werkgever aanvullende regelingen getroffen.

Het team van SPEE advocaten & mediation wenst u veel sterkte en gezondheid toe in deze buitengewone tijden. Heeft u juridische vragen rondom het coronavirus? Onze arbeidsrechtadvocaten staan u graag te woord. Ons kantoor blijft volledig operationeel en maakt gebruik van digitale communicatiemiddelen om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen