Zoek
Sluit dit zoekvak.
11 mrt 2020 UWV geeft deskundigenoordeel niet (tijdig) af en dient schade aan werknemer te vergoeden

Deze maand oordeelde het gerechtshof in Den Bosch over de situatie waarin het UWV niet tijdig een deskundigenoordeel heeft afgegeven, dat door een zieke werknemer was aangevraagd. Doordat het deskundigenoordeel niet tijdig op tafel lag, werd werknemer feitelijk gedwongen om een vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever te sluiten ter beëindiging van het dienstverband. Hierdoor leed werknemer schade.

De zaak betrof een chauffeur, van 2007 tot 2014 in dienst bij een taxibedrijf. Op 15 april 2014 kreeg werknemer tijdens werktijd een ongeval met de bus; hij raakte daarbij gewond en moest zich later ziekmelden. Op 4 juni 2014 is het rijbewijs van werknemer door het CBR geschorst; het rijbewijs is daarna verlopen. Volgens de bedrijfsarts kon werknemer op 16 juni 2014 weer aan het werk, maar werknemer was het daar niet mee eens en vroeg op 25 juli 2014 een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Het UWV wees de aanvraag op 31 juli 2014 af. Werknemer diende een klacht in, waarop er volgens het UWV een nieuwe aanvraag met gewijzigde vraagstelling moest worden gedaan. Dat heeft werknemer niet meer gedaan. Op 9 september 2014 heeft werknemer met het taxibedrijf een vaststellingsovereenkomst gesloten, ter beëindiging van het dienstverband.

Daarmee is de kous nog niet af: werknemer heeft op 4 november 2014 een klacht ingediend tegen de arbeidsdeskundige van het UWV, vanwege het weigeren van het deskundigenoordeel. Het UWV heeft de fout erkend en de aanvraag is alsnog behandeling genomen.

De verzekeringsarts oordeelde op 2 februari 2015 dat werknemer per 16 juni 2014 niet geschikt was voor het eigen werk, als gevolg van ziekte. Werknemer greep dit oordeel aan om op 6 maart 2015 een schadeclaim bij het UWV in te dienen, maar dit werd door het UWV afgewezen.

Vervolgens gaat dan ook nog eens het taxibedrijf failliet op 12 mei 2015 en vindt er een doorstart plaats. Werknemer is naar de kantonrechter gestapt om schadevergoeding van het UWV te vorderen. Volgens de kantonrechter zou werknemer een veel sterkere onderhandelingspositie hebben gehad bij zijn werkgever, als het UWV wél tijdig een deskundigenoordeel zou hebben afgegeven. De schade van werknemer wordt op € 5.068,- begroot.

Werknemer vindt de hoogte van de schadevergoeding te magertjes en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof oordeelt dat indien het deskundigenoordeel wél tijdig zou zijn afgegeven, inderdaad veel eerder duidelijk zou zijn geweest dat werknemer op 16 juni 2014 wegens ziekte niet kon werken. Er is volgens het hof ook sprake van een causaal verband en toerekenbaarheid van de schade aan het UWV.

Er wordt aangenomen dat werknemer na 16 juni 2014 ongeschikt zou zijn gebleven voor het eigen werk. Daarom is er onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat de arbeidsovereenkomst van werknemer hoe dan ook in het najaar van 2014 zou zijn geëindigd. Volgens het hof heeft werknemer geen “eigen schuld” vanwege het niet aanvragen van een deskundigenoordeel met de juiste vraagstelling. Niet valt in te zien dat een nieuwe aanvraag nodig was, aangezien de eerste klacht van werknemer al de juiste vraagstelling bevatte, en het UWV de aanvraag naar aanleiding van de klacht van 4 november 2014 wél zonder nieuwe aanvraag in behandeling heeft genomen. Dat had het UWV al kunnen en moeten doen toen werknemer de eerste klacht had ingediend.

Waar het de berekening van de schadevergoeding betreft, gaat het hof ervan uit dat de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2015 zou zijn beëindigd: de werknemer zou bij de doorstart na faillissement niet mee over zijn gegaan, omdat hij geen geldig rijbewijs meer had. De schade van werknemer wordt dan ook door het hof vastgesteld op € 3.661,20, zijnde de gemiste maanden loonden tussen het moment van het oordeel ‘ongeschikt voor werk’ en einde dienstverband vanwege faillissement (10 maanden). Daarop wordt in mindering gebracht de ontslagvergoeding en de doorbetaalde loonperiode.

De immateriële schadevergoeding die eerder door de kantonrechter was vastgesteld, kan volgens het Hof dan ook niet door de beugel.

De volledige uitspraak leest u hier.

Vragen over loondoorbetaling bij ziekte, het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? De arbeidsrechtspecialisten van SPEE advocaten & mediation helpen u verder.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen