Zoek
Sluit dit zoekvak.
6 sep 2017 Wat als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen?

Wanneer een werknemer ziek uitvalt, is het van belang om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een zieke werknemer kost u als ondernemer immers geld.

Bovendien rusten er op u als werkgever wettelijke re-integratieverplichtingen (uiteraard rusten dergelijke wettelijke re-integratieverplichtingen ook op de werknemer). Het is belangrijk dat deze re-integratieverplichtingen ook goed worden nageleefd. Blijkt de werknemer namelijk na twee jaar nog steeds ziek te zijn, dan zal het UWV toetsen of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Wanneer het UWV concludeert dat een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, dan wordt aan de werkgever een loonsanctie opgelegd (tegen deze loonsanctie kunt u uiteraard bezwaar maken!). Dit betekent dat de werkgever dan nog een (derde) jaar lang het loon moet blijven doorbetalen, en ook het opzegverbod wegens ziekte dan van kracht blijft. Alle reden dus om dit te willen voorkomen! Zie hier ook ons eerdere artikel:

In de praktijk ontstaan er regelmatig discussies tussen werkgevers en werknemers over de te nemen re-integratiemaatregelen.

Als een werkgever vindt dat een werknemer onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, dan heeft hij een aantal mogelijkheden. De werkgever kan bijvoorbeeld een loonsanctie treffen. Afhankelijk van de situatie zal het een loonopschorting, of een loonstop zijn. Verder kan de werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. En in een uiterst geval kan een werkgever zelfs tot ontslag over gaan. Een ontslag op staande voet is vaak net een stap te ver, omdat een ontslag op staande voet alleen stand houdt wanneer er sprake is van ‘bijkomende omstandigheden’. Veiliger is daarom het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter. Honoreert de rechter dit ontbindingsverzoek, dan zal de werkgever normaal gesproken geen transitievergoeding aan de werknemer hoeven te betalen.

In elk geval is het verstandig om steeds goed te overleggen met een arbeidsrechtadvocaat over de mogelijkheden die u als werkgever heeft. De advocaat kan met u meedenken en u helpen om de re-integratie in goede banen te leiden.

Voorkomen is overigens beter dan genezen. Vergeet dus niet om periodiek uw verzuimreglement nog eens kritisch te bekijken, of door een arbeidsrechtadvocaat te laten screenen. Duidelijke regels in uw verzuimreglement kunnen namelijk al een hoop discussies met uw werknemer voorkomen.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het aanbieden van een periodiek medisch onderzoek aan uw werknemers. Op grond van de wet bent u als werkgever verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

En probeer natuurlijk zelf ook op de werkvloer tijdig signalen of symptomen te herkennen. Hoe eerder u kunt ingrijpen, des te groter de kansen zijn op een voorspoedige re-integratie van de zieke werknemer. Het onderhouden van een goed contact met uw arbodienst is eveneens aan te bevelen.

Op 5 oktober 2017 organiseert SPEE advocaten samen met ArboNed een kennissessie over hoe u als werkgever de regie pakt bij (ziekte)verzuim. Wilt u als ondernemer deze kennissessie (kosteloos) bijwonen? Aanmelden kan via: http://fd7.formdesk.com/arboned/aanmelden-kennissessie-5-oktober-2017

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij staan u graag te woord!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen