Zoek
Sluit dit zoekvak.
24 mrt 2021 Wanneer kiest u voor mediation

In de dagelijkse praktijk valt mij op, dat veel mensen, zowel particulieren als ondernemers, niet goed weten wat mediation precies inhoudt. Opmerkingen als “oh, dat is toch alleen voor echtscheidingen?”, of: “jij bent toch advocaat, botst dat dan niet met het zijn van mediator?”, krijg ik regelmatig te horen.

Niets is echter minder waar. Het is inderdaad zo, dat mediation waarschijnlijk in eerste instantie de meeste “bekendheid” geniet bij mensen die gaan scheiden en dat graag in goed onderling overleg willen doen, daarentegen is het zéker niet zo, dat mediation in andersoortige zaken niet zou kunnen worden ingezet.

Integendeel: mediation blijkt in de praktijk ook bijzonder goed te werken in allerlei andere (naderende) geschillen, zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, wrijving op bestuurlijk niveau (denk aan aandeelhoudersgeschillen, conflicten tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder van een onderneming et cetera) en ook in allerlei dagelijkse problematieken zoals bijvoorbeeld discussie over verborgen gebreken na de aan- of verkoop van een woning.

Een mediator die tevens advocaat is, heeft het voordeel dat deze niet alleen de juridische kant van het probleem heel goed kan inschatten en partijen in hun verwachtingen daarover kan coachen, maar een advocaat-mediator kan bovendien het verschil maken ten aanzien van de zogenaamde menselijke kant van ieder conflict. Het is immers een feit van algemene bekendheid, dat ieder juridisch geschil, óók een menselijke en gevoelsmatige kant heeft.

Als er een gang naar de rechter wordt gemaakt, leert de ervaring, dat de menselijke kant van het geschil helaas vaak vergeten wordt en dat de ruzie en de gevoelens van onvrede tussen partijen doorgaans alleen maar groter worden, omdat partijen zich “verschuilen” achter hun advocaten en er totaal niet meer gecommuniceerd wordt met elkaar. Het risico bestaat dan, dat partijen zaken voor elkaar gaan “invullen” en dat de menselijke maat volledig naar de achtergrond verdwijnt.

Natuurlijk is er op zichzelf gezien niets mis mee, indien partijen besluiten te gaan procederen. Aan de andere kant, mag niet vergeten worden, dat procederen vaak lang duurt, hoge kosten met zich meebrengt en vaak ook veel stress voor de betrokken partijen.

Om die reden ben ik er zelf voorstander van, dat partijen, in welk geschil dan ook, in een vroegtijdig stadium met een (advocaat-)mediator gaan praten die hen begeleidt tijdens één of meerdere mediationbijeenkomsten, waarbij ruimte is voor het bespreken van zowel de (juridische) feiten en omstandigheden, maar vooral ook voor de onderliggende emoties, gevoelens en gedachten. Vaak blijkt dan, dat het partijen tóch lukt om begrip op te brengen voor de ander en ook geeft het partijen de mogelijkheid om zelf hun verhaal te doen aan de ander, waardoor men zich weer “gehoord” en “gezien” voelt. Hierdoor ontstaat ook vaak ruimte voor een oplossing van het conflict.

Mocht dat onverhoopt in voorkomende gevallen niet zo zijn, dan staat de gang naar de rechter daarna uiteraard nog steeds open voor partijen, waarbij de geheimhouding die in het mediationtraject door partijen en door de mediator met elkaar wordt overeengekomen, partijen ervoor beschermt, dat er in een eventuele juridische procedure, vertrouwelijke zaken die in de mediation gezegd zijn, naar voren komen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en kansen die mediation voor u of uw organisatie kan bieden? Neemt u gerust contact met mij op via mediation@spee-advocaten.nl of 043-365 20 88.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen