Zoek
Sluit dit zoekvak.
27 mrt 2020 Versnelde invoer Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) vanwege Corona?

Het coronavirus heeft een enorme impact op de economie. Ondanks diverse steunmaatregelen van de overheid is de verwachting dat er veel bedrijven in zwaar weer komen. Insolventiejuristen hebben een oproep gedaan aan de politiek om de WHOA versneld in te voeren.

Qua reorganisatiemogelijkheden biedt de Nederlandse wet nu de mogelijkheden van een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord, surséance van betaling of faillissement. De WHOA maakt het mogelijk om buiten een insolventieprocedure tot een dwangakkoord te komen met crediteuren. Een dwarsligger kan een reorganisatie dan niet voorkomen, zoals nu vaak wel het geval is. Levensvatbare bedrijven, die door omstandigheden in de problemen raken, zijn zo beter in staat zich te reorganiseren om zo nadelige effecten van een lastig economisch klimaat te verzachten.

De WHOA is in behandeling bij de Tweede Kamer maar de invoering laat nog op zich wachten. De wet is klaar en de rechtspraktijk is er klaar voor. Vorige week heeft de Tweede Kamer echter besloten om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen.

Volgens experts kan de wet een extra instrument zijn om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Het is van belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen en dat kan door het aanbieden van een onderhands akkoord zonder dat de instemming van alle betrokken crediteuren vereist is. De onderneming kan door blijven draaien, waardoor werknemers hun baan behouden en verplichtingen aan afnemers en toeleveranciers (vaak kleine ondernemingen en ZZP-ers) in ieder geval ten dele kunnen worden nagekomen. Aandeelhouders en crediteuren worden gekort maar zijn niet slechter af dan in geval van faillissement. De maatschappelijke schade kan zo aanzienlijk worden beperkt.

Of er gehoor zal worden gegeven aan de oproep is nog maar de vraag.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen