Zoek
Sluit dit zoekvak.
13 okt 2022 Update ondernemingsrecht: concept-wetsvoorstel Personenvennootschappen

Naast rechtspersonen zoals de BV en de NV kennen we in Nederland de zogenaamde personenvennootschappen zoals de VOF en de maatschap. De wetgeving op dit gebied bleef helaas achter: al twee keer eerder werd er een poging gedaan om tot een moderne wettelijke regeling te komen, maar tevergeefs. Inmiddels ligt er weer een concept-wetsvoorstel op tafel. Meer leest u hier:

Waar gaat het over?

Onder personenvennootschappen verstaan we de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CV) en de maatschap. Eén duidelijke wettelijke regeling ontbreekt op dit moment: de regels staan in meerdere wetten en stammen deels uit 1839. Er zijn al meerdere pogingen gedaan tot nieuwe wetgeving.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Er zijn al twee keer wetsvoorstellen over dit onderwerpen ingediend. In 2019 werd een aangepast wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties op dat voorstel, is nu een nieuw wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. De bedoeling is om een duidelijke en eenduidige regeling te bieden met passende waarborgen, voor de vennoten zelf en voor schuldeisers van de vennootschap.

Zo regelt het concept-wetsvoorstel bijvoorbeeld:

  • de mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken bij de aanvaarding van een opdracht;
  • het onderscheid tussen een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en een stille personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (maar met een afscheiden vermogen in de vorm van een bijzondere gemeenschap)
  • dat rechtspersoonlijkheid wordt gekoppeld aan het naar buiten toe treden onder een gemeenschappelijk naam;
  • dat de openbare personenvennootschap verplicht moet worden ingeschreven in het handelsregister;
  • fiscale maatregelen;
  • regels voor omzetting van personenvennootschappen in rechtspersonen (en omgekeerd);
  • de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot;
  • wat er gebeurt als er nog maar één vennoot over is gebleven.

 

 Waar vind ik meer informatie?

Hier treft u meer informatie aan over dit onderwerp.

Natuurlijk houden wij op de hoogte van verdere ontwikkelingen! Heeft u in de tussentijd vragen over het ondernemingsrecht? SPEE advocaten & mediation heeft de expertise in huis.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen