Zoek
Sluit dit zoekvak.
29 jun 2022 Update juni 2022: thuiswerken voor grensarbeiders

De afgelopen jaren schreven wij al regelmatig over de regels voor thuiswerkende grensarbeiders. Graag praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Hoe zat het ook alweer?
Om te beginnen nog even de achtergrond in vogelvlucht: op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Met andere woorden: een werknemer die woont in België of Duitsland maar die in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever, valt onder de Nederlandse sociale zekerheid. Wanneer hij of zij thuiswerkt, wordt de arbeid (ook) in België dan wel Duitsland verricht. Grensarbeiders die voor 25% of meer thuiswerken, zijn in hun woonland sociaal verzekerd, in plaats van in hun werkland.

Werknemers die veel thuiswerken kunnen dus te maken krijgen met een verandering in het sociale zekerheidsstelsel. De consequenties zijn niet mis! Denk aan ziektekostenverzekering, pensioen, ziekteuitkering en de afdracht van sociale premies over het loon.

Nieuws
Inmiddels kunnen we u berichten dat de Europese lidstaten hebben afgesproken dat thuiswerken in elk geval tot 1 januari 2023 voor de sociale zekerheid niet leidt tot wijziging van het werkland naar woonland. Mochten er na die datum zaken veranderen, dan hoort u dat natuurlijk van ons.

Wel is het zo dat per 1 juli 2022 de overeenkomsten die Nederland met België en Duitsland heeft gesloten over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen zullen aflopen.

Heeft u vragen over grensarbeid, thuiswerken of andere arbeidsrechtelijke kwesties? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation helpen u graag verder.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen