Search
Close this search box.
3 sep 2021 “Uitsluiting van aansprakelijkheid” op toegangsbord, geldig of niet?

U kent ze vast wel, van die borden op (privé)terreinen waarmee geprobeerd wordt om de aansprakelijkheid te beperken, oftewel exoneraties. Hoe zit het eigenlijk met de rechtsgeldigheid van dergelijke borden? Kan de eigenaar van het terrein zich met succes op de exoneratie beroepen?

Feiten

Over dit onderwerp heeft de rechtbank Rotterdam zich eerder dit jaar uitgesproken. Het ging om de volgende situatie. Een chauffeur van Van der Kaa is op 22 januari 2020 in de haventerminal van APM Terminals een container komen ophalen. Het betreffende terrein is afgesloten met slagbomen, die door de chauffeur kunnen worden geopend met een cargo card. Om zo’n card te krijgen, moet de chauffeur overigens een veiligheidsinstructiefilm kijken en een test maken. Bij de ingang van het terrein staat een bord met daarop (onder andere) een exoneratiebeding, met als doel om de aansprakelijkheid van de terreineigenaar uit te sluiten.

Helaas is er bij het laden van de container schade ontstaan aan het chassis van de door Van der Kaa van haar moedermaatschappij gehuurde vrachtwagen. Van der Kaa vordert vergoeding van de schade ad € 463 exclusief BTW. Het komt uiteindelijk tot een procedure tussen Van der Kaa en APM Terminals.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat aansprakelijk jegens bezoekers van een terrein in beginsel kan worden uitgesloten door middel van een tekst op een terreinbord. Het is dan wel vereist dat de tekst voor de betreffende bezoeker voldoende kenbaar en duidelijk is. Op haventerreinen is het hanteren van algemene voorwaarden door middel van het plaatsen van borden gebruikelijk. In dit geval is niet in geschil dat het bord van APM Terminals voldoende zichtbaar bij de ingang van het terrein is geplaatst, dat de tekst daarop duidelijk leesbaar is aangebracht, dat chauffeurs van Van der Kaa het terrein wekelijks betreden en dat de chauffeurs het terreinbord kennen en de op het terrein uitgeoefende bedrijfsactiviteiten.

Met het betreden van het terrein heeft de betreffende chauffeur namens Van der Kaa te kennen gegeven in te stemmen met de voorwaarden die APM Terminals aan de toelating op haar terrein heeft verbonden. Een overhandiging (achteraf) van een papieren versie met daarop nogmaals die exoneratie dient dan geen doel meer. Van der Kaa kan dan ook geen beroep meer doen op vernietiging omdat de exoneratie haar niet ter hand zou zijn gesteld. Evenmin is in dit geval een beroep op de exoneratie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Kort en goed: APM Terminals wordt in het gelijk gesteld.

Als u de gehele uitspraak wilt lezen, dan kan dat hier.

Let wel: het is niet zo dat een dergelijk bord áltijd juridische waarde heeft. Er zijn ook zaken bekend waarbij de terreineigenaar zich niet op de exoneratie op het bord kon beroepen, bijvoorbeeld omdat de uitsluiting van de aansprakelijkheid te algemeen was geformuleerd of omdat er onvoldoende rekening was gehouden met de juridische (on)deskundigheid van de bezoeker. Ook vragen over algemene voorwaarden, exoneraties of contracten? SPEE advocaten & mediation helpt u verder.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen