SPEE advocaten & mediation Maastricht

mr. Monique J.E. Spee

advocaat en mediator

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Mijn naam is Monique Spee, oprichter en eigenaar van SPEE advocaten & mediation, gevestigd in Maastricht en op Maastricht Airport. Als advocaat en als mediator heb ik mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in het adviseren en bijstaan van particulieren en ondernemers in diverse civielrechtelijke zaken. Naast advocaat en mediator ben ik ook ondernemer en vind ik het een uitdaging om vanuit die achtergrond en ervaring andere ondernemers met raad en daad terzijde te staan, ook als het om andere zakelijke aangelegenheden gaat.
.
Ons kantoor is van oudsher sterk in het arbeidsrecht en heeft ook op het gebied van ondernemingsrecht en advisering van ondernemingen en particulieren, inmiddels haar sporen verdiend. Ik adviseer graag over (collectief) ontslag, reorganisaties en overnames, de positie van de (statutair) bestuurder, arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid en grensoverschrijdend arbeidsrecht, maar ook voor diverse verbintenisrechtelijke aangelegenheden, kunt u bij mij terecht.
.
Als paardeneigenaresse en dressuuramazone is het hippisch recht bovendien een gebied waar ik bijzondere affiniteit mee heb, dus ook voor advisering over rechten en plichten bij de aan- en verkoop van paarden, het opstellen van contracten en dergelijke, bent u bij mij aan het juiste adres.
.
Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door een praktische, analytische en oplossingsgerichte aanpak en een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, steeds met oog voor de onderliggende relaties en persoonlijkheden.
.
Ik ben sinds 1998 advocaat en sinds 2012 ben ik MfN geregistreerd mediator (gecertificeerd) en lid van de Mediatorsfederatie Nederland. Soms hebben mensen, privé of zakelijk, immers meer belang bij een goede dialoog en conflictoplossing of het voorkomen van conflicten, zonder juridische procedures. In mijn hoedanigheid van mediator breng ik partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer in dialoog met elkaar, wat vaak leidt tot een oplossing. Als het probleem een diepere oorzaak lijkt te hebben, laat ik me in mijn bemiddeling graag bijstaan door paarden, met hun pure en oneindige wijsheid en aangeboren gevoel voor onderliggende dynamiek.
.
Voor zowel juridische belangenbehartiging en advisering, als bemiddeling/mediation kunt u bij mij terecht. En als u zelf niet weet wat het beste is voor u of voor uw onderneming of team, dan help ik u natuurlijk graag bij het maken van die keuze. Elk probleem is immers uniek. En mijn credo is dat er voor elk probleem een oplossing is.
.
Als het geschil en/of de mediation een internationaal aspect heeft of partijen internationaal zijn, weet dan bovendien dat belangenbehartiging of mediation in het Duits of in het Engels voor mij geen enkel probleem is.

 

Bent u geïnteresseerd in artikelen die ik geschreven heb? Hier beneden treft u er een aantal aan:

 

https://spee-advocaten.nl/opschonen-door-werknemer-van-zakelijke-mailbox-vlak-voor-vrijstelling-van-arbeid-ontslag-mag-dat/

https://spee-advocaten.nl/werknemer-heeft-concurrentiebeding-voor-nederland-maar-treedt-in-dienst-bij-concurrent-in-belgie-mag-dit/

https://spee-advocaten.nl/nieuwe-uitvoeringsregels-ontslag-bij-bedrijfseconomische-redenen-de-belangrijkste-wijzigingen/

https://spee-advocaten.nl/hervorming-arbeidsmarkt-wat-gaat-er-veranderen/

https://spee-advocaten.nl/geen-verbod-op-nevenactiviteiten/

https://spee-advocaten.nl/hoe-verhoudt-een-lopende-mediation-zich-tot-gerechtelijke-procedures/

https://spee-advocaten.nl/arbeidsongeval-wanneer-is-werkgever-aansprakelijk/

.
Ik ben lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Arrondissement Limburg. De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Arbeidsrecht (en arbeidsrecht-mediation);
  • Verbintenissenrecht.

.
Deze registratie verplicht mij om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

mr. dr. Martine E.V. van Krieken-Boersma

advocaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In 2011 werd ik als advocaat beëdigd en het grootste deel van mijn advocatencarrière werk ik met veel plezier bij SPEE advocaten & mediation. Ik adviseer en procedeer over vennootschaps- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, verbintenissen- en contractenrecht en goederenrecht. Ik sta veel ondernemingen bij, van multinationals tot eenmanszaken en alles daartussenin, maar ook particulieren.

.
Ik heb de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht cum laude afgerond. U kunt dan ook bij mij terecht voor bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, (internationale) contracten en algemene voorwaarden. Ook voor begeleiding bij bedrijfsovernames, ontvlechting van vennootschappen of vragen over bestuurdersaansprakelijkheid ben ik graag uw deskundig aanspreekpunt.
.
Verder ben ik zeer ervaren in het arbeidsrecht. Ik begeleid individuele arbeidsrechtelijke trajecten, denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren of discussie over ziekte en arbeids(on)geschiktheid. Ik heb veel ervaring met het ontslag van statutair bestuurders. In dat kader sta ik bestuurders bij, maar ook regelmatig aandeelhouders en raden van commissarissen die vooraf de strategie willen bepalen. Ook adviseer ik bij collectieve ontslagtrajecten en over collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden. Tevens adviseer ik dikwijls werkgevers en werknemers op het gebied van grensarbeid, bijvoorbeeld als de werknemer in Nederland werkt maar in België of Duitsland woont. Mijn persoonlijke stijl als advocaat is analytisch, pragmatisch en oplossingsgericht, met een grote betrokkenheid bij mijn cliënten en een goed gevoel voor de onderliggende verhoudingen.
.
Voordat ik advocaat werd, werkte ik in de academische wereld: na mijn rechtenstudie in Maastricht (cum laude) promoveerde ik in 2012 op het onderwerp Corruption: a violation of human rights and a crime under international law?, waarvoor ik in 2013 de Max van der Stoel Human Rights Award mocht ontvangen. Daarnaast heb ik diverse bestuursfuncties bekleed en gaf ik onderwijs aan studenten. Kennis delen vind ik erg belangrijk, daarom verzorg ik ook bij SPEE advocaten & mediation regelmatig kennissessies over diverse juridische thema’s.
.
Heldere taal is in het juridisch werkveld uiteraard erg belangrijk. Onze internationale cliënten adviseer ik daarom in het Engels: in 2009 behaalde ik het Cambridge Proficiency-certificaat op C2-niveau. Internationale advisering is bij mij dan ook in goede handen. Daarnaast ben ik in 2023 afgestudeerd als vertaler Spaans aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. Naast mijn werk als advocaat ben ik met mijn onderneming Magister Translations actief als zelfstandig vertaler Spaans en Engels <> Nederlands en als tekstschrijver. Mijn kennis en ervaring als advocaat en als vertaler/tekstschrijver vullen elkaar aan en versterken elkaar.

 

Bent u geïnteresseerd in artikelen die ik geschreven heb? Hier beneden treft u er een aantal aan:

 

https://spee-advocaten.nl/algemene-voorwaarden-geen-pre-maar-een-must-voor-ondernemers/

https://spee-advocaten.nl/werknemer-in-detentie-wat-nu/

https://spee-advocaten.nl/de-aandeelhoudersovereenkomst-in-voor-en-tegenspoed/

https://spee-advocaten.nl/eisen-aan-het-verbeterplan-bij-disfunctioneren/

https://spee-advocaten.nl/update-bestuurdersaansprakelijkheid-bij-faillissement/

https://spee-advocaten.nl/grensarbeiders-opgelet-nieuwe-regels-per-1-juli-2023/

https://spee-advocaten.nl/update-ondernemingsrecht-tijdelijke-wet-transparantie-turboliquidatie-aangenomen/

https://spee-advocaten.nl/grensarbeid-nederlandse-werkgever-sluit-vso-met-in-belgie-woonachtige-werknemer-hoe-zit-het-met-de-uitkeringsrechten/

https://spee-advocaten.nl/update-juni-2022-thuiswerken-voor-grensarbeiders/

https://spee-advocaten.nl/goede-voornemens-kijk-eens-naar-uw-aandeelhoudersovereenkomst/

.
De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:
.

  • Ondernemingsrecht;
  • Arbeidsrecht.

.
Deze registratie verplicht mij om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

mr. L.C.P.M. (Marion) van Acker

advocaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ik ben Marion van Acker en bij SPEE advocaten & mediation werkzaam in de civiele rechtspraktijk. Ik adviseer en/of procedeer op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en personen- en familierecht.
.
Daarnaast heb ik mij toegelegd op het procesrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
.
Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Leiden (met genoegen afgestudeerd in civiel recht en bedrijfsrecht) ben ik in 1999 beëdigd als advocaat en ben ik na voorheen werkzaam te zijn geweest bij andere gerenommeerde advocatenkantoren, momenteel met plezier verbonden aan SPEE advocaten & mediation. Ik kan inmiddels bogen op jarenlange (proces)ervaring, met name op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en personen- en familierecht. U kunt bij mij dan ook terecht voor bijvoorbeeld alimentatie- en omgangsvraagstukken, echtscheidingen (zowel gemeenschappelijk als op tegenspraak), geschillen omtrent koop- en verkoop van woningen inclusief vraagstukken omtrent de verborgen gebrekenregeling, maar ook voor advisering of procesbijstand in huurkwesties, zowel als huurder en als verhuurder.
.
In 2012 heb ik een “Sprachtraining Deutsch” gevolgd, waardoor ik bovendien perfect in staat ben om ook de belangen van Duitstalige cliënten optimaal te behartigen.
.
Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door een sterk analytisch vermogen en een praktische en doelmatige aanpak.

 

Bent u geïnteresseerd in artikelen die ik geschreven heb? Hier beneden treft u er een aantal aan:

 

https://spee-advocaten.nl/uitleg-bewijsvermoeden-art-7218-bw-bij-schade-aan-het-gehuurde/

https://spee-advocaten.nl/voortzetting-huur-door-samenwoner-na-overlijden-van-de-huurder/

https://spee-advocaten.nl/wetsvoorstel-dubbele-achternaam/

https://spee-advocaten.nl/wetsvoorstel-wet-vaste-huurcontracten-einde-tijdelijke-verhuur/

https://spee-advocaten.nl/non-conformiteit-mededelingsplicht-en-onderzoeksplicht/

https://spee-advocaten.nl/wetsvoorstel-wet-vaste-huurcontracten-einde-tijdelijke-verhuur/

https://spee-advocaten.nl/non-conformiteit-mededelingsplicht-en-onderzoeksplicht/

https://spee-advocaten.nl/overlast-door-huurder-wat-te-doen/

https://spee-advocaten.nl/veroordeling-tot-verkoop-woning-in-kort-geding/

https://spee-advocaten.nl/wanprestatie-makelaar-bij-bemiddelingsopdracht/

https://spee-advocaten.nl/verzwijging-van-bezittingen-bij-echtscheiding/

https://spee-advocaten.nl/gezamenlijk-gezag-door-erkenning-per-1-januari-2023/

https://spee-advocaten.nl/nieuwe-berekening-partneralimentatie-vanaf-1-januari-2023-het-woonbudget/

.

De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 

  • Huurrecht;
  • Personen- en familierecht.

.
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

mr. Angelique van den Eshoff

advocaat en mediator

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Mijn naam is Angelique van den Eshoff en ik ben gespecialiseerd in personen- en familierecht en erfrecht.

 

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en direct daarna beëdigd als advocaat. Sinds 2004 ben ik als gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator, lid van de vFAS (Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) en in 2013 heb ik de specialisatie-opleiding erfrecht gevolgd.

 

Ik ben betrokken, empathisch, analytisch en doortastend en ik ben expert in het begeleiden van complexe echtscheidings- en verdelingszaken, echtscheidingen en verdelingen voor ondernemers en geschillen rondom erfenissen/nalatenschappen.
.
Ik ben een zeer ervaren advocaat en mediator op het gebied van personen- en familierecht en erfrecht. Met jarenlange ervaring heb ik uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving op deze gebieden en heb ik vele cliënten met succes bijgestaan in diverse zaken en mediations. Daarbij probeer ik altijd eerst zoveel mogelijk in harmonie naar een oplossing te zoeken, maar als het niet anders kan behartig ik de belangen van mijn cliënten ook voor de volle 200% in de rechtszaal.
.
Wat mij onderscheidt van andere advocaten is mijn betrokkenheid en empathische stijl van werken. Ik begrijp dat mijn cliënten vaak in moeilijke en emotionele situaties verkeren en doe er alles aan om hen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Dat maakt dat cliënten bij nieuwe juridische ontwikkelingen, ook na verloop van vele jaren, vaak weer bij mij terugkomen en mijn advies en bijstand vragen, of mij als mediator inschakelen.

 

Ik ben – als advocaat en als mediator – met name gespecialiseerd in complexe echtscheidingszaken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarbij sprake is van een hoog opgelopen conflict tussen de ex-partners, waarbij vaak ook minderjarige kinderen zijn betrokken, of wanneer er grote belangen op het spel staan, zoals bij een eigen bedrijf, grote vermogens of ingewikkelde huwelijkse voorwaarden.
.
Ook ondernemers hebben immers vaak veel te verliezen bij een scheiding en de bijbehorende verdeling. Een echtscheiding kan naast alle emotionele impact ook ernstige gevolgen hebben voor hun bedrijven. Als familierechtspecialist begrijp ik de complexiteit van de bedrijfsstructuren en kan ik ondernemers helpen bij het beschermen van het bedrijfsbelang. Ik kan er samen met de ondernemer voor zorgen dat er bij de verdeling van de onderneming eerlijke en realistische afspraken worden gemaakt, waarbij de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Ik begrijp met mijn schat aan ervaring de specifieke uitdagingen waar ondernemers in een scheidingssituatie voor staan en kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.
.
Ik heb de vaardigheden en kennis om deze zaken op een efficiënte en effectieve manier aan te pakken en te begeleiden.

 

Bovendien sta ik u graag bij in het voorkomen of oplossen van nalatenschapsconflicten.

 

Het verlies van een dierbare is een emotioneel en uitdagend moment in ons leven. Helaas kunnen er echter naast alle verdriet, ook ingewikkelde (juridische) kwesties ontstaan met betrekking tot nalatenschappen. Nalatenschapsconflicten kunnen familieleden uit elkaar drijven en kostbare relaties beschadigen. Ik ben een gespecialiseerd erfrechtadvocaat en nalatenschapsmediator, hetgeen betekent dat ik zowel de juiste juridisch inhoudelijke kennis heb om u bij te staan in nalatenschapsconflicten, alsmede over de juiste vaardigheden beschik om u en uw familie als gespecialiseerd nalatenschapsmediator te helpen in erfrechtelijke geschillen.
.
Kortom, ik ben een ervaren, betrokken en deskundige advocaat en mediator die haar cliënten en/of mediationpartijen met raad en daad bijstaat en ondersteunt bij zowel erfrechtelijke kwesties als in (complexe) personen- en familierechtelijke kwesties.

 

Bent u geïnteresseerd in artikelen die ik geschreven heb? Hier beneden treft u er een aantal aan:

https://spee-advocaten.nl/bent-u-ondernemer-en-heeft-u-huwelijkse-voorwaarden-met-een-periodiek-verrekenbeding-let-op-vooral-bij-echtscheiding/ 

https://spee-advocaten.nl/wat-zijn-vergoedingsrechten-bij-ongehuwde-samenlevers/

https://spee-advocaten.nl/ondernemer-dga-alimentatie-betalen-of-ontvangen-hoe-werkt-dat/

https://spee-advocaten.nl/nalatenschapsmediation-het-zoeken-naar-harmonie-en-duurzame-oplossingen-in-conflicten-over-nalatenschappen/

https://spee-advocaten.nl/ondernemer-en-echtscheiding-moet-in-de-onderneming-opgebouwde-goodwill-worden-verdeeld-en-zo-ja-hoe-wordt-deze-dan-gewaardeerd/

https://spee-advocaten.nl/het-recht-op-informatie-van-erfgenamen-bij-een-nalatenschap/

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik geregistreerd met de volgende rechtsgebieden:

  • Erfrecht
  • Personen- en Familierecht

.
Deze registratie verplicht mij om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

mr. Wil J. Dols

jurist/adviseur

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ik ben geboren in 1949, doorliep het gymnasium op het voormalige St. Michiellyceum in Geleen, thans Graaf Huyn College en studeerde rechten aan de universiteit van Utrecht. Aanvankelijk ben ik vijftien jaar lang directiesecretaris geweest en vervolgens adjunct directeur, van een middelgroot landelijk opererend bouwbedrijf. In beide functies was ik verantwoordelijk voor alle juridische zaken.
.
Vervolgens ben ik gedurende bijna twintig jaar werkzaam geweest als advocaat, gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht en met name in civiel bouwrecht.
.
Bovendien heb ik naast de dagelijkse praktijk een aantal nevenfuncties bekleed, waaronder bestuurslid van Progressbouw (een voorganger van het huidige Bouw Ned), bestuurslid van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, het garantieverstrekkende instituut voor de grotere bouw- en projectontwikkelingsbedrijven in Nederland, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Zo Wonen en haar rechtsvoorgangers, alsmede voorzitter van het schoolbestuur voor Speciaal Onderwijs voor Geleen e.o. Momenteel ben ik voorzitter van de klachtencommissie van Woningcorporatie Weller te Heerlen.
.
In 2007 heb ik de dagelijkse advocatenpraktijk verlaten en ben ik – zoals dat heet – advocaat in ruste. Ik doe wel nog steeds met veel plezier (juridisch) advieswerk, met name op het gebied van vastgoed- en (civiel) bouwrecht en ben in dat kader dan ook verbonden aan SPEE advocaten & mediation.
.
Mijn persoonlijke stijl laat zich kenmerken door een scherp intellect en een pragmatische aanpak, en ik word uiteraard geholpen door jarenlange kennis en ervaring, zowel in het bedrijfsleven als in de juridische wereld.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Tamara Smeets en Henriëtte Claessen

Juridisch secretariaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wij zijn Tamara Smeets en Henriëtte Claessen en wij zijn werkzaam als juridisch secretaresse bij SPEE advocaten & mediation. Wij ondersteunen het (advocaten)team op secretarieel en administratief gebied en zijn dikwijls het eerste aanspreekpunt voor cliënten wanneer zij telefonisch of per e-mail contact zoeken met ons kantoor. Wij leveren vanzelfsprekend graag een waardevolle bijdrage aan de optimale en hoogwaardige dienstverlening die SPEE advocaten & mediation nastreeft.
.
E-mail Tamara Smeets: secretariaat@spee-advocaten.nl

.
E-mail Henriëtte Claessen: algemeen@spee-advocaten.nl