SPEE Advocaten & Mediation - Monique Spee - 5337

mr. Monique J.E. Spee

advocaat en mediator

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Mijn naam is Monique Spee, oprichter en eigenaar van SPEE advocaten & mediation, gevestigd in Maastricht en op Maastricht Airport. Als advocaat en als mediator heb ik mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in het adviseren en bijstaan van particulieren en ondernemers in diverse civielrechtelijke zaken. Naast advocaat en mediator ben ik ook ondernemer en vind ik het een uitdaging om vanuit die achtergrond en ervaring andere ondernemers met raad en daad terzijde te staan, ook als het om andere zakelijke aangelegenheden gaat.
.
Ons kantoor is van oudsher sterk in het arbeidsrecht en heeft ook op het gebied van ondernemingsrecht en advisering van ondernemingen en particulieren, inmiddels haar sporen verdiend. Ik adviseer graag over (collectief) ontslag, reorganisaties en overnames, de positie van de (statutair) bestuurder, arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid en grensoverschrijdend arbeidsrecht, maar ook voor diverse verbintenisrechtelijke aangelegenheden, kunt u bij mij terecht.
.
Als paardeneigenaresse en dressuuramazone is het hippisch recht bovendien een gebied waar ik bijzondere affiniteit mee heb, dus ook voor advisering over rechten en plichten bij de aan- en verkoop van paarden, het opstellen van contracten en dergelijke, bent u bij mij aan het juiste adres.
.
Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door een praktische, analytische en oplossingsgerichte aanpak en een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, steeds met oog voor de onderliggende relaties en persoonlijkheden.
.
Ik ben sinds 1998 advocaat en sinds 2012 ben ik MfN geregistreerd mediator (gecertificeerd) en lid van de Mediatorsfederatie Nederland. Soms hebben mensen, privé of zakelijk, immers meer belang bij een goede dialoog en conflictoplossing of het voorkomen van conflicten, zonder juridische procedures. In mijn hoedanigheid van mediator breng ik partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer in dialoog met elkaar, wat vaak leidt tot een oplossing. Als het probleem een diepere oorzaak lijkt te hebben, laat ik me in mijn bemiddeling graag bijstaan door paarden, met hun pure en oneindige wijsheid en aangeboren gevoel voor onderliggende dynamiek.
.
Voor zowel juridische belangenbehartiging en advisering, als bemiddeling/mediation kunt u bij mij terecht. En als u zelf niet weet wat het beste is voor u of voor uw onderneming of team, dan help ik u natuurlijk graag bij het maken van die keuze. Elk probleem is immers uniek. En mijn credo is dat er voor elk probleem een oplossing is.
.
Als het geschil en/of de mediation een internationaal aspect heeft of partijen internationaal zijn, weet dan bovendien dat belangenbehartiging of mediation in het Duits of in het Engels voor mij geen enkel probleem is.
.
Ik ben lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Arrondissement Limburg. De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Arbeidsrecht (en arbeidsrecht-mediation);
  • Verbintenissenrecht.

.
Deze registratie verplicht mij om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE Advocaten & Mediation - Martine van Krieken - 4923

mr. dr. Martine E.V. van Krieken-Boersma

advocaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

In 2011 werd ik als advocaat beëdigd en het grootste deel van mijn carrière werk ik met veel plezier bij SPEE advocaten & mediation. Ik voer een civiele rechtspraktijk, met een sterke focus op het vennootschaps- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, verbintenissen- en contractenrecht, goederenrecht en personen- en familierecht. Daarbij adviseer ik particulieren, maar ook veel ondernemingen, van multinationals tot zelfstandig ondernemers. De Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht heb ik een aantal jaren geleden cum laude afgerond. Dit betekent dat u bij mij terecht kunt voor bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, (internationale) contracten en algemene voorwaarden. Ook voor begeleiding bij bedrijfsovernames of ontvlechting van vennootschappen kunt u contact met mij opnemen. Dat geldt ook voor vraagstukken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en (complexe) echtscheidingen waarbij ondernemers zijn betrokken.
.
Ook in het arbeidsrecht heb ik veel ervaring opgedaan. Ik begeleid collectieve ontslagen en individuele arbeidsrechtelijke trajecten in het kader van bijvoorbeeld disfunctioneren of discussie over arbeids(on)geschiktheid. Tevens adviseer ik over zowel collectieve als individuele arbeidsvoorwaarden. ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’ typeert bij dit alles mijn persoonlijke stijl als advocaat.
.
In mijn werk kan ik bogen op ervaring die ik eerder heb opgedaan in de academische wereld. Na mijn rechtenstudie in Maastricht (cum laude) promoveerde ik in 2012 op het onderwerp Corruption: a violation of human rights and a crime under international law?, waarvoor ik in 2013 de Max van der Stoel Human Rights Award mocht ontvangen. Daarnaast heb ik in de loop van mijn promotietraject diverse bestuursfuncties uitgeoefend en gaf ik onderwijs aan studenten. Ook bij SPEE advocaten & mediation verzorg ik samen met mijn kantoorgenoten regelmatig kennissessies over praktische juridische thema’s.
.
Taal is in de rechtspraktijk enorm belangrijk. Juridisch correct maar toch helder formuleren, daar krijg ik energie van. Met het behalen van mijn Cambridge Proficiency Exam is kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in het Engels voor onze diverse internationale cliënten gewaarborgd. Sinds 2019 volg ik bovendien aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen de vierjarige HBO-opleiding tot vertaler Spaans, waarbij Engels mijn tweede taal wordt.
.
De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 

  • Ondernemingsrecht;
  • Arbeidsrecht;
  • Verbintenissenrecht;
  • Personen- en familierecht.

.
Deze registratie verplicht mij om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE Advocaten & Mediation - Marion van Acker - 5014

mr. L.C.P.M. (Marion) van Acker

advocaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ik ben Marion van Acker en bij SPEE advocaten & mediation werkzaam in de civiele rechtspraktijk. Ik adviseer en/of procedeer op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en personen- en familierecht.
.
Daarnaast heb ik mij toegelegd op het procesrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
.
Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Leiden (met genoegen afgestudeerd in civiel recht en bedrijfsrecht) ben ik in 1999 beëdigd als advocaat en ben ik na voorheen werkzaam te zijn geweest bij andere gerenommeerde advocatenkantoren, momenteel met plezier verbonden aan SPEE advocaten & mediation. Ik kan inmiddels bogen op jarenlange (proces)ervaring, met name op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en personen- en familierecht. U kunt bij mij dan ook terecht voor bijvoorbeeld alimentatie- en omgangsvraagstukken, echtscheidingen (zowel gemeenschappelijk als op tegenspraak), geschillen omtrent koop- en verkoop van woningen inclusief vraagstukken omtrent de verborgen gebrekenregeling, maar ook voor advisering of procesbijstand in huurkwesties, zowel als huurder en als verhuurder.
.
In 2012 heb ik een “Sprachtraining Deutsch” gevolgd, waardoor ik bovendien perfect in staat ben om ook de belangen van Duitstalige cliënten optimaal te behartigen.
.
Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door een sterk analytisch vermogen en een praktische en doelmatige aanpak.
.

De volgende rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

 

  • Huurrecht;
  • Personen- en familierecht;
  • Verbintenissenrecht;
  • Arbeidsrecht.

.
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SPEE Advocaten & Mediation - Wil Dols - 5095

mr. Wil J. Dols

jurist/adviseur

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Ik ben geboren in 1949, doorliep het gymnasium op het voormalige St. Michiellyceum in Geleen, thans Graaf Huyn College en studeerde rechten aan de universiteit van Utrecht. Aanvankelijk ben ik vijftien jaar lang directiesecretaris geweest en vervolgens adjunct directeur, van een middelgroot landelijk opererend bouwbedrijf. In beide functies was ik verantwoordelijk voor alle juridische zaken.
.
Vervolgens ben ik gedurende bijna twintig jaar werkzaam geweest als advocaat, gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht en met name in civiel bouwrecht.
.
Bovendien heb ik naast de dagelijkse praktijk een aantal nevenfuncties bekleed, waaronder bestuurslid van Progressbouw (een voorganger van het huidige Bouw Ned), bestuurslid van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, het garantieverstrekkende instituut voor de grotere bouw- en projectontwikkelingsbedrijven in Nederland, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Zo Wonen en haar rechtsvoorgangers, alsmede voorzitter van het schoolbestuur voor Speciaal Onderwijs voor Geleen e.o. Momenteel ben ik voorzitter van de klachtencommissie van Woningcorporatie Weller te Heerlen.
.
In 2007 heb ik de dagelijkse advocatenpraktijk verlaten en ben ik – zoals dat heet – advocaat in ruste. Ik adviseer wel nog steeds met veel plezier (juridisch) advieswerk, met name op het gebied van vastgoed- en (civiel) bouwrecht.
.
Mijn persoonlijke stijl laat zich kenmerken door een scherp intellect en een pragmatische aanpak, en ik word uiteraard geholpen door jarenlange kennis en ervaring, zowel in het bedrijfsleven als in de juridische wereld.

SPEE Advocaten & Mediation - Secretariaat - 4582

Tamara Smeets en Henriëtte Claessen

Juridisch secretariaat

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Wij zijn Tamara Smeets en Henriëtte Claessen en wij zijn werkzaam als juridisch secretaresse bij SPEE advocaten & mediation. Wij ondersteunen het (advocaten)team op secretarieel en administratief gebied en zijn dikwijls het eerste aanspreekpunt voor cliënten wanneer zij telefonisch of per e-mail contact zoeken met ons kantoor. Wij leveren vanzelfsprekend graag een waardevolle bijdrage aan de optimale en hoogwaardige dienstverlening die SPEE advocaten & mediation nastreeft.
.
E-mail Tamara Smeets: secretariaat@spee-advocaten.nl

.
E-mail Henriëtte Claessen: algemeen@spee-advocaten.nl