Search
Close this search box.
27 nov 2023 Stappenplan voor ondernemers in een echtscheiding.

Navigeren door de complexe juridische aspecten van een (echt)scheiding vereist niet alleen kennis, maar ook een doordachte aanpak. Dat geldt eens te meer voor ondernemers. Als scheidende ondernemer staat u voor belangrijke beslissingen die niet alleen uw privésituatie, maar vooral ook uw bedrijf kunnen beïnvloeden. Het vinden van het juiste juridische advies is cruciaal om de gevolgen van een echtscheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Door deze stappen te volgen, kunt u zelfverzekerd en goed geïnformeerd beslissingen nemen over welke route het beste past bij uw situatie. Het doel is om u te helpen om met een deskundig juridisch team dat niet alleen begrip heeft voor de complexiteit van uw zaak, maar ook in staat is om uw belangen te behartigen en u door deze uitdagende periode te loodsen.

Stap 1: Identificeer uw behoeften

Bepaal welk specifiek juridisch advies u nodig heeft als scheidende ondernemer. Dit kan gaan over bedrijfssplitsingen, eigendomsverdeling, contractbeëindiging, etc.

Stap 2: Bekijk de website van SPEE advocaten & mediation

Ga naar de website www.spee-advocaten.nl en  bekijk de profielen, specialisaties, ervaring, en getuigenissen van voorgaande cliënten. Kijk naar de informatie over onze advocaten. Bekijk ieders achtergrond, ervaring en u zult zien dat wij de juiste specialisten in huis hebben. Juist voor ondernemers is de combinatie van onze familierechtspecialisten en de ondernemingsrechtspecialist een enorm voordeel.

Stap 3: Neem contact op

Gebruik de contactinformatie op de website om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Stap 4: Bereid u voor op het gesprek

Maak een lijst met vragen en zorg ervoor dat u zoveel mogelijk relevante documentatie en informatie bij de hand hebt voor het gesprek met de advocaat.

Stap 5: Bespreek uw zaak

Tijdens de afspraak bespreekt u uw situatie met ons. Stel vragen, deel details en luister naar ons advies. Kijk of u een klik voelt en of wij uw zaak goed begrijpen. Wij zullen actief naar uw verhaal luisteren, de zakelijke structuur in kaart brengen en begrijpen, maar ook de betrokken partijen en de aard van de scheiding. Wij zijn ervan overtuigd dat u na het eerste gesprek tot de conclusie komt dat ons kantoor de beste keuze is voor uw zaak. Als u tevreden bent met de advocaat en het plan dat wij voorstellen, neem dan een beslissing om met ons samen te werken.

Stap 6: De opdracht

Nadat u ons opdracht hebt gegeven, vragen wij u om alle relevante documentatie met betrekking tot uw privésituatie en uw onderneming, zoals contracten, financiële overzichten, eigendomsstructuren, en alle andere gegevens en stukken die van belang kunnen zijn voor de scheiding. Wij zullen de verstrekte documenten analyseren en aan de hand van hetgeen wij hebben besproken en de beschikbare documentatie en uw juridische positie als scheidende ondernemer beoordelen. potentiële risico’s, belangenconflicten en mogelijke oplossingen worden geïdentificeerd. Verschillende strategieën en opties worden met de scheidende ondernemer besproken. We leggen de mogelijke routes uit, inclusief onderhandelingen, mediation, collaborative divorce of gerechtelijke procedures en bespreken de voor- en nadelen van iedere route. We zullen samen inventariseren over welke onderwerpen u als scheidende ondernemer zult moeten nadenken. Denk aan partner- en/of kinderalimentatie, de zorgregeling voor de kinderen en een ouderschapsplan. Maar ook hoe moet het met de verdeling van de eigen woning of ander onroerend goed? Wat gebeurd er met pensioenaanspraken? En vooral: uw onderneming.

Stap 7: Inventariseren onderneming

Heeft u samen met uw partner een vennootschap onder firma (vof), dan komen de waarde en bezittingen van het bedrijf doorgaans in aanmerking om verdeeld te worden. Vaak wordt een vof, in het geval van een ‘man-vrouw firma’, om fiscale redenen opgericht. Samen met u zullen we bespreken welke mogelijkheden er zijn om de vof te ontbinden of om te zetten in eenmanszaak, óf juist om de vof voort te zetten.

Of heeft u juist een eenmanszaak? Ook dan speelt de onderneming een rol bij de verdeling, tenzij je dat bij huwelijkse voorwaarden hebt uitgesloten. Volgens de standaardregels heeft je partner recht op de helft van de waarde van de onderneming, tenzij anders bepaald in huwelijkse voorwaarden of wanneer je na 1 januari 2018 getrouwd bent onder beperkte gemeenschap van goederen.

Misschien bezit u juist aandelen in een besloten vennootschap (bv)? Dan kan het zijn dat de aandelen van deze BV een rol spelen bij de verdeling na echtscheiding of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. De waarde van de aandelen zal moeten worden bepaald. Indien uw partner, net als u, ook aandeelhouder is van de bv, en hij/zij wil afstand doen van deze aandelen, of als u de aandelen wilt overnemen, dienen deze aandelen eerst te worden aangeboden aan u en eventuele andere medeaandeelhouders. Tenzij de statuten van de bv anders voorschrijven. Voor de overdracht van aandelen is een notariële akte vereist, óók na echtscheiding. Veel mensen vergeten juist bij een echtscheiding om dat via een notariële akte te regelen. Samen met u bespreken we hoe er het beste met de aandelen van u BV kan worden omgegaan na scheiding en wat er precies moet gebeuren. .

Stap 8: de route

Wij voeren onderhandelingen namens u als scheidende ondernemer en communiceren regelmatig over de voortgang en ontwikkelingen in uw zaak. Er zal altijd worden gestreefd naar een oplossing die de belangen van u als scheidende ondernemer behartigt. Als er overeenkomsten worden bereikt, ondersteunen wij u als scheidende ondernemer bij de uitvoering ervan, inclusief het opstellen van juridisch bindende contracten ter bevordering van de naleving van de afspraken.

Indien overleg en onderhandelingen niet leiden tot bindende afspraken of als gerechtelijke procedures onvermijdelijk lijken, bereiden we u voor op de rechtszaak. Wij vertegenwoordigen u in de rechtszaal, bepleiten uw zaak en presenteren alle relevante bewijzen en argumenten ten behoeve van uw belangen.

Stap 9: Nazorg en follow-up

Wij bieden nazorg aan u als scheidende ondernemer na de afwikkeling van het echtscheidingsproces door ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten correct zijn afgehandeld en eventuele verdere stappen, zoals overdrachten of vervolgacties, worden uitgevoerd.

In deze complexe en emotionele tijd bij scheidingen met een zakelijke component, staat ons team van ervaren advocaten klaar om u te begeleiden en te ondersteunen. Bij SPEE advocaten & mediation begrijpen we de unieke uitdagingen waarmee scheidende ondernemers worden geconfronteerd. We streven ernaar om juridische oplossingen te bieden die niet alleen een solide basis leggen voor een nieuwe fase in uw persoonlijke leven, maar ook en bovenal uw zakelijke belangen beschermen. Met deskundig advies zowel gespecialiseerde familierechtadvocaten als gespecialiseerde advocaten op het gebied van ondernemingsrecht, toegewijde vertegenwoordiging en een focus op uw specifieke behoeften, helpen we u om deze overgangsperiode zo soepel mogelijk te doorlopen. Neem vandaag nog contact op met onze gespecialiseerd familierechtadvocaat mr. Angelique van den Eshoff voor een vertrouwelijk gesprek.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen