Search
Close this search box.
6 jul 2022 Stage-overeenkomst of toch arbeidsovereenkomst?

Werknemer is met een onderwijsinstelling en werkgever een praktijkovereenkomst aangegaan. Er ontstaat discussie over de vraag of er sprake is van een stage-overeenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. Nieuwsgierig wat de uitspraak van de rechter was?

Werknemer heeft van 1 februari 2020 tot en met 20 november 2020, gedurende 24 uur per week, werkzaamheden verricht bij werkgever. Per 20 november 2020 heeft werknemer zich ziekgemeld, als gevolg van een ongeval.

De centrale vraag in onderhavige gerechtelijke procedure is, of de stageovereenkomst tussen partijen moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst.

Uit vaste rechtspraak volgt dat van een arbeidsovereenkomst geen sprake is als de werkzaamheden van de stagiair naar de bedoeling van partijen primair zijn gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de stagiair, mede met het oog op de voltooiing van de opleiding.

Als het primaire doel van de werkzaamheden echter verschuift naar een actieve bijdrage aan de verwezenlijking van het doel van de onderneming, kan er eventueel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter overweegt met inachtneming van dit kader het volgende.

Als uitgangspunt geldt dat partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden van werknemer een leerfunctie hebben en primair zijn gericht op het opdoen van kennis en ervaring, in het kader van de afronding van haar opleiding. Dit volgt namelijk expliciet uit de toepasselijke voorwaarden.

Bovendien is in de praktijkovereenkomst bepaald dat deze is aangegaan in het kader van en voor de duur van de opleiding en is daarin aan werknemer een praktijkbegeleider toegewezen.

Werknemer heeft verder ook tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat zij voorheen alleen administratieve werkervaring had opgedaan en dat zij de mogelijkheid om in het kader van haar opleiding bij werkgever te werken een mooie kans vond om ervaring op te doen.

Geconcludeerd wordt dat de bedoeling van (beide) partijen was om werknemer kennis en ervaring te laten opdoen. Voldoende is gebleken dat ook op deze wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

De conclusie van het voorgaande is dan ook dat er geen sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst tussen partijen, zodat de gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

De uitspraak leest u hier.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over hoe u veilig kunt contracteren met stagiaires zonder dat er een arbeidsovereenkomst met alle rechten en verplichtingen van dien? SPEE advocaten & mediation is u graag behulpzaam.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen