Zoek
Sluit dit zoekvak.
9 apr 2020 Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gedurende coronacrisis

Deze week heeft Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen een spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens deze coronacrisis.

Voor een huurder is het in deze tijd erg moeilijk om te zoeken naar andere woonruimte, zeker als men te maken heeft met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte of ontslag. Voor een verhuurder is het ook lastig om een nieuwe huurder te zoeken en een verhuurder wil niet altijd voor onbepaalde tijd verhuren.

In 2016 is de Wet Doorstroming huurmarkt in werking getreden waardoor met betrekking tot woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst mag worden gesloten voor de duur van 2 jaar of korter (zelfstandige woonruimte) of vijf jaar of korter (onzelfstandige woonruimte). Deze tijdelijke overeenkomsten mogen op dit moment alleen worden verlengd voor onbepaalde tijd waarbij de huurder huurbescherming zal genieten.

De spoedwet beschermt dus zowel huurders als verhuurders en in deze wet wordt het volgende geregeld:

De wet gaat alleen gelden voor tijdelijke huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.

Huurcontracten kunnen eenmalig worden verlengd met één, twee of drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020.

De verlenging kan schriftelijk worden aangevraagd door de huurder, binnen 1 week nadat de verhuurder de kennisgeving heeft gestuurd over de dag waarop de huur eindigt. De verhuurder heeft de plicht om de huurder actief te informeren (op het moment van de kennisgeving) over de mogelijkheid om verlenging aan te vragen als het tijdelijke huurcontact eindigt.

De verhuurder kan ook verzoeken om een verlenging van de huurovereenkomst met maximaal 3 maanden maar met dit verzoek moet de huurder eerst instemmen.

De verhuurder kan in een aantal gevallen de verlenging weigeren en moet zijn weigering om in te stemmen met het verlengingsverzoek binnen 1 week na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de huurder kenbaar maken:

  • Als de woning opnieuw is verhuurd en de huurovereenkomst ingaat;
  • Als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen en hij geen andere woonruimte meer heeft;
  • Als de woning al is verkocht en vrij van huur en gebruik in eigendom moet worden overgedragen;
  • Als de verhuurder de woning wil renoveren en dit niet mogelijk is zonder beëindiging van de huur en de verhuurder zich jegens derden verplicht heeft om de woning vrij van huur en gebruik daarvoor beschikbaar te stellen;
  • Als de verhuurder de woning wil slopen op een datum die is gelegen voor het verstrijken van de door de huurder verzochte verlenging, de verhuurder zich jegens derden verplicht heeft om de woning vrij van huur en gebruik daarvoor beschikbaar te stellen en de verhuurder deze verplichting is aangegaan voor 1 april 2020;
  • In het geval de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt.

.
De huurder kan, als de verhuurder weigert in te stemmen, de rechter vragen om te bepalen dat de huurovereenkomst wordt verlengd. Zolang er geen uitspraak is mag de huurder in de woning blijven. Een dergelijk verzoek zal worden beschouwd als een urgente zaak, mits de verhuurder voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft, hetgeen ter beoordeling is aan de zaaksrechter. Tegen de beslissing van de rechter staat geen hogere voorziening open.

De wet vervalt per 1 september 2020, dus eventuele verlengingen moeten voor 1 september 2020 zijn geregeld. De wet bevat wel een verlengingsmogelijkheid voor de wet zelf. Mocht het nodig zijn, dan kan het kabinet de wet verlengen tot uiterlijk 1 december 2020. Daarmee is ruimte ingebouwd voor het geval de coronacrisis langer gaat duren. Tijdelijke overeenkomsten die in de periode van 1 april tot 1 september 2020 zijn verlengd kunnen dan op dezelfde wijze nog een keer worden verlengd.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen