SPEE advocaten & mediation Maastricht

Reorganisatie? Collectief ontslag?
SPEE advocaten & mediation!

SPEE advocaten & mediation Maastricht
 • Reorganisaties, collectief ontslag, sociaal plan voor werkgevers en werknemers
 • Opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst: arbeidsvoorwaardenrelatiebeding, concurrentiebeding, proeftijdbeding
 • Opstellen en beoordelen personeelshandboek
 • Rechtspositie statutair bestuurder
 • Arbeidsomstandigheden
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden)
 • Ontslag procedure (ontbinding) bij de kantonrechter
 • Ontslag procedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen)
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Begeleiding bij dossieropbouw disfunctionerende werknemer
 • Hulp bij arbeidsconflict / (dreigend) ontslag
 • Zieke werknemer, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Grensarbeiders (begeleiding bij ontslag en problemen in geval van ziekte/re-integratie)
 • Loonvorderingen van werknemer
 • Arbeidsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid)
 • Beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
 • Cao-recht
 • Uitzendovereenkomst en detachering
 • Medezeggenschap en de ondernemingsraad
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Overeenkomst van opdracht (ZZP)
 • Mediation bij arbeidsconflict.
SPEE advocaten & mediation Maastricht

SPEE advocaten & mediation

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Sinds de oprichting van ons kantoor op 1 mei 2005, behartigt SPEE advocaten & mediation met genoegen de (juridische) belangen van zowel ondernemingen als particulieren. Wij adviseren en procederen (indien nodig) over uw reorganisatie. De rechtsgebieden waarvoor u bij SPEE advocaten & mediation terecht kunt, vindt u onder de knop “advocatuur” op onze website. Onder de knop “mediation”, treft u informatie aan over onze mediator en over wat mediation inhoudt. Uiteraard kunt u ons voor meer informatie ook altijd vrijblijvend bellen of e-mailen.
.
Kenmerkend voor ons kantoor zijn juridische kwaliteit en laagdrempeligheid, in combinatie met een professionele en zakelijke aanpak. Pro-activiteit en snelheid vinden wij bovendien heel belangrijk. U wilt immers maximaal ontzorgd worden. Verder hebben wij uiteraard ook oog voor het persoonlijk aspect dat inherent is aan vrijwel elk juridisch geschil.
.
Reorganisatie? Collectief ontslag? SPEE advocaten & mediation heeft naast eigen advocaten op dit vlak, een jurist en een mediator ook een gedegen netwerk van externe professionals, zoals fiscalisten, accountants en andere advocaten en mediators, ook in bijvoorbeeld België en Duitsland, met wie nauw samengewerkt wordt indien uw belang dat vraagt. Mede daardoor zijn wij in staat om op een groot aantal rechtsgebieden en zowel nationaal als internationaal deskundig advies, (proces)bijstand en mediation aan te bieden. De eigen advocaten, jurist en mediator en de externe professionals bundelen hun kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden, waarbij een optimaal resultaat voor u, uiteraard altijd voorop staat.
.
Alle aan het kantoor verbonden advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.