Zoek
Sluit dit zoekvak.
12 feb 2021 Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor spookfacturen!

Als een bestuurder onrechtmatig handelt tegenover de vennootschap, dan kan hij worden verplicht de schade van de vennootschap te vergoeden. De rechtbank Overijssel oordeelde recent dat een voormalig bestuurder van een installatiebedrijf aansprakelijk was voor de schade van het bedrijf wegens het accorderen van ongeveer € 1.5 miljoen aan valse facturen.

In deze zaak werd een werknemer, die al jarenlang bij het installatiebedrijf werkzaam was in diverse functies, benoemd tot bestuurder. Na zijn benoeming lieten de aandeelhouders door een adviesbureau onderzoek doen naar de bedrijfscultuur omdat er onvrede was onder het personeel. Uit het rapport kwam naar voren dat er ongebruikelijk veel signalen waren die duidden op integriteitsvraagstukken. Zo waren er door twee tapijtgroothandels jarenlang spookfacturen opgemaakt voor laminaat en tapijt terwijl dit nooit was besteld of geleverd. Het installatiebedrijf handelde hier ook niet in. Daarnaast bleek er een “zwarte kas” te bestaan.

De bestuurder werd geschorst en uiteindelijk ontslagen en kreeg een zeer forse schadeclaim op zijn bord. Het installatiebedrijf verweet haar voormalig bestuurder dat hij het installatiebedrijf jarenlang gelden afhandig had gemaakt via facturen voor niet bestaande tapijtleveringen (‘spookfacturen’) en eiste de onttrokken gelden terug.

De bestuurder ontkende niet dat de spookfacturen waren opgemaakt en dat daarvoor nooit vloeren waren geleverd. Volgens de bestuurder was dit de gewone bedrijfsvoering van het installatiebedrijf en vloeiden de gelden gewoon weer in het bedrijf terug. In ruil voor het betalen van de spookfacturen aan de twee tapijtgroothandels kreeg hij namelijk, onder inhouding van 10% provisie, 90% van de hoogte van de facturen in cash terug. Het contante geld werd gebruikt om de zwarte kas te vullen. Van het geld werden allerlei kosten betaald zoals het sponseren van de plaatselijke voetbalclub en het betalen van overuren van de werknemers. De voorgangers van de bestuurder zouden hem hebben opgedragen om het zwarte geld- circuit in stand te houden. Dit werd door het installatiebedrijf ontkend.

Een bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden zijn taak behoorlijk te vervullen. Doet hij dit niet, dan kan hij worden verplicht om de schade van de vennootschap te vergoeden, als de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt of als de bestuurder zelf persoonlijk onrechtmatig handelt tegenover de vennootschap.

De rechtbank oordeelde hier dat de voormalig bestuurder onrechtmatig had gehandeld tegenover het installatiebedrijf, door de betalingen van de spookfacturen te verrichten, terwijl de bestuurder wist dat het installatiebedrijf daarvoor niet de gefactureerde zaken zou verkrijgen. Het verweer van de bestuurder dat sprake zou zijn van een bedrijfscultuur of een instructie van een voorganger mocht hem niet baten. Hij werd geacht weerstand te bieden tegen druk van buitenaf.

De bestuurder had zelf kunnen en moeten inzien dat de hierboven beschreven handelwijze ontoelaatbaar was en dat anderen binnen het Installatiebedrijf er niet mee zouden instemmen als er aan het Installatiebedrijf kosten in rekening zouden worden gebracht waar geen prestatie tegenover stond, of een andere prestatie die niets met de reguliere bedrijfsvoering te maken had. Dat bleek ook uit het feit dat er verhullingshandelingen hadden plaatsgevonden (onjuiste omschrijving van de factuur). De bestuurder werd dan ook aansprakelijk geacht voor de schade van het installatiebedrijf.

Heeft u vragen of advies nodig over bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen