Zoek
Sluit dit zoekvak.
11 okt 2022 Ontslag op staande voet wegens overhandigen telefoon aan gedetineerde

Onze arbeidsrechtelijke blog van deze week gaat over het ontslag op staande voet van een medewerker van een penitentiaire inrichting (PI) omdat hij een mobiele telefoon zou hebben gegeven aan een gedetineerde. De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig, maar werknemer gaat in hoger beroep.

Wat vindt het Gerechtshof ervan? Blijft het ontslag op staande voet in stand, of wordt het alsnog vernietigd?

In hoger beroep, probeert werknemer voornamelijk het getuigenbewijs dat in eerste aanleg is geleverd en op basis waarvan de Kantonrechter het overhandigen van een mobiele telefoon en/of telefoonkaart bewezen heeft geacht, ontkrachten.

Het Gerechtshof oordeelt hier als volgt over:

het oordeel van het hof 2.8 Uit het voorgaande volgt dat er op cruciale onderdelen wezenlijke tegenstrijdigheden zitten tussen de verklaringen van de getuigen. De gang van zaken zoals die volgens [verzoekster] die avond is geweest en die zou nopen tot de conclusie dat [verzoekster] een telefoonkaart en niet een mobiele telefoon aan [naam1] heeft overhandigd, is op veel onderdelen – de betrokkenheid van collega’s, de cel waar [naam1] na de isoleercel heeft gezeten, de terugkeer van [naam1] met of zonder telefoonkaart – met de getuigenverklaringen niet duidelijk geworden. Integendeel, de verklaringen van de getuigen roepen op belangrijke punten vragen op waardoor het door [verzoekster] gestelde verloop van de avond in onvoldoende mate is gebleken. [naam1] en [naam2] hebben aan het slot van hun verklaring wel eensluidend verklaard dat [verzoekster] geen mobiele telefoon heeft overhandigd maar vanwege de hiervoor genoemde tegenstrijdigheden hebben de verklaringen zodanig aan geloofwaardigheid verloren, dat het hof hieraan geen betekenis toekent.

Het hof heeft in de tussenbeschikking de beelden en de toelichting daarop van PI Nieuwegein met betrekking tot de omvang, de wijze waarop het object op de beelden door [verzoekster] wordt vastgehouden en van de linker naar de rechterhand wordt verplaatst, de manier waarop het object wordt overhandigd, de telkens zichtbare zwarte rand naast de witte buitenrand van het object en het volume dat het object heeft, zodanig overtuigend geoordeeld dat het voorshands heeft aangenomen dat [verzoekster] een mobiele telefoon aan een gedetineerde ( [naam1] ) heeft overhandigd. Met de getuigenverklaringen heeft [verzoekster] dat voorshandse oordeel niet ontzenuwd. Het tegenbewijs is niet geleverd zodat het voorshandse oordeel definitief wordt.

Dit betekent dat het hof ook van oordeel is dat sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De grieven zijn allemaal te herleiden tot de vraag of het ontslag op staande voet terecht is gegeven en kunnen dus verder onbesproken blijven. Omdat de grieven falen zal de beschikking van de kantonrechter worden bekrachtigd. [verzoekster] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep.

Lees hier de volledige uitspraak.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, of over ontslag op staande voet, bewijslevering, of andere arbeidsrechtelijke kwesties? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen