Zoek
Sluit dit zoekvak.
21 dec 2021 Ontslag op staande voet wegens handelen in strijd met huisregels

Werknemer is in dienst bij Ikea. Op de arbeidsovereenkomst met werknemer is de IKEA-cao van toepassing. Verder zijn de werknemers van Ikea gebonden aan de IKEA Huisregels. In artikel 2.1 van de Huisregels is bepaald dat iedere werknemer verplicht is bij begin en einde van de werktijd te klokken met een personeelspas. Werknemer heeft dat volgens werkgever herhaaldelijk niet correct gedaan en wordt daarom op staande voet ontslagen. Houdt dit ontslag op staande voet stand?

Op 5 december 2020 stond werknemer ingeroosterd om vanaf 17:00 uur te werken. Hij klokte die dag om 16:57 uur in en is vervolgens in het personeelsrestaurant gaan eten. Op 10 december 2020 heeft werknemer met IKEA gesproken. Tijdens dit gesprek heeft IKEA aan werknemer een officiële waarschuwing gegeven omdat werknemer op 5 december 2020 in strijd heeft gehandeld met zijn verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en de huisregels. Op 12 juni 2021 stond werknemer ingeroosterd om vanaf 10:00 uurte werken. Werknemer is die dag te laat begonnen met werken en klokte toen om 10:35 uur in. IKEA heeft werknemer toen een tweede waarschuwing gegeven en hem medegedeeld dat bij een volgende overtreding van de huisregels Ikea zal overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op zaterdag 24 juli 2021 stond werknemer ingeroosterd van 13:15 uur tot 20:00 uur.

Werknemer klokte die dag in om 12:27 uur en heeft vervolgens zonder daarvoor te betalen een maaltijd genuttigd in het personeelsrestaurant. Op 28 juli 2021 hebben partijen gesproken over het te vroeg inklokken en eten zonder te betalen op 24 juli 2021.

Bij brief van 2 augustus 2021 heeft Ikea de arbeidsovereenkomst met werknemer met onmiddellijke ingang opgezegd op grond van een dringende reden. Werknemer verzoekt Ikea te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding, een gefixeerde vergoeding en een billijke vergoeding

Werknemer is gewaarschuwd door Ikea voor het te vroeg/onjuist inklokken. Zij heeft binnen haar onderneming de werknemers door middel van de huisregels kenbaar gemaakt dat zij in- en uit moeten klokken conform de daadwerkelijk gewerkte tijden. Werknemer kent die huisregels ook. Werknemer heeft zich desondanks, zelfs na een waarschuwing waarbij hij gewezen is op verstrekkende consequenties voor zijn dienstverband en de tweede waarschuwing waarbij hem mondeling is medegedeeld dat bij een volgende overtreding van de huisregels de arbeidsovereenkomst beëindigd zal worden, daar niet aan gehouden.

Ook verwijt IKEA werknemer dat hij telkens (in ieder geval op 24 en 28 juli 2021) gratis maaltijden nuttigt terwijl werknemer daar krachtens de cao geen recht op heeft. De kantonrechter is op grond van deze overwegingen van oordeel dat het meermaals in strijd met de huisregels nuttigen van een gratis maaltijd eveneens een dringende reden oplevert.

Uit voorgaande overwegingen volgt volgens de rechter, dat het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Hieruit volgt dat werknemer geen recht heeft op de door hem verzochte gefixeerde vergoeding en billijke vergoeding. Werknemer heeft aan Ikea door opzet of schuld een dringende reden gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. Ikea heeft daarom recht op een gefixeerde vergoeding. Deze vergoeding wordt door de kantonrechter toegewezen. De volledige uitspraak leest u hier.

Wilt u meer informatie ontvangen over deze uitspraak, of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen