Zoek
Sluit dit zoekvak.
1 dec 2022 Ontslag CFO wegens trip naar Formule 1 met privévliegtuig

Reis naar Abu Dhabi door collega betaald met frauduleus verkregen gelden

Een CFO laat zich door een ondergeschikte trakteren op snoepreisjes, onder andere naar de Grand Prix in Abu Dhabi. Daarbij wordt flink uitgepakt met vervoer in een privévliegtuig en op een privéjacht. Later komt aan het licht dat de collega miljoenen heeft verduisterd en wordt hij op staande voet ontslagen.

Wat waren de feiten?

Werknemer werkt sinds 1 augustus 1995 bij Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (hierna: SBK). Van dat concern maakt Go Gracht onderdeel uit. Per 1 januari 2004 is werknemer in dienst bij Go Gracht en sinds 1 juli 2008 is hij Group CFO/lid hoofddirectie. De werknemer ontvangt elk jaar een vaste bonus van € 13.000 en een variabele bonus van € 402.760 bruto. Binnen het concern geldt een Code of Conduct, met bepalingen over ‘Conflict of Interest’ en ‘Bribery & Hospitality’.

In oktober 2020 heeft werkgever ontdekt dat X, adjunct-directeur bij Go Gracht (en dus ondergeschikt aan de CFO), valsheid in geschrifte heeft gepleegd door een handtekening van een KPMG-medewerker onder de jaarrekening 2019 te plaatsen. Die jaarrekening was door KPMG nog niet goedgekeurd, maar wel gepubliceerd. De adjunct-directeur is vervolgens op staande voet ontslagen. Later bleek ook dat X € 2,5 miljoen heeft verduisterd. Hierop heeft werkgever een forensisch (accountants-) onderzoek laten uitvoeren, waarbij ook de CFO is gehoord. Dat ging onder andere over de privébestedingen van de adjunct-directeur met de zakelijke creditcard. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de CFO op kosten van de adjunct-directeur een aantal reizen met een privévliegtuig heeft gemaakt en dat de adjunct-directeur een aantal keren heeft betaald voor de accommodatie (hotels, verblijf op privéjacht, toegang tot de Grand Prix in Abu Dhabi) voor de CFO en zijn partner en kinderen.

U zult begrijpen: werkgever was bepaald niet amused en heeft de CFO op 21 december 2020 geschorst. Vervolgens is er over een vertrekregeling onderhandeld maar uiteindelijk heeft de aandeelhoudersvergadering van SBK besloten over het voorgenomen ontslag van de CFO als bestuurder/commissaris/gevolmachtigde van de CFO bij verschillende BV’s.

Wat zijn de standpunten van beide partijen?

Go Gracht heeft de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst met de CFO te ontbinden, primair op de e-grond (verwijtbaar handelen), zonder toekenning van een transitievergoeding, subsidiair onder toekenning van een transitievergoeding van € 259.644,- bruto.

De CFO voert verweer en dient een tegenverzoek in tot toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding, alsmede van een tantième over 2020 van € 402.760,- bruto en over 2021 van € 402.760,- bruto, voorwaardelijk (namelijk voor geval de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2020 zou worden ontbonden), pro rata resulterend in: € 302.070,- bruto, alsmede van € 40.000,- aan juridische kosten.

Wat oordeelde de kantonrechter?

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst per 1 november 2021 ontbonden wegens verwijtbaar handelen van de CFO. Bovendien is er volgens de kantonrechter sprake van ernstige verwijtbaarheid van de CFO, waardoor hij zijn recht op een transitievergoeding kwijt is. Het verzoek van de CFO om een billijke vergoeding wordt afgewezen omdat werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter heeft wel geoordeeld dat de CFO recht heeft op de variabele tantièmes over 2020 en 2021 (€ 402.760,- respectievelijk € 335.633,33 bruto).

Wat oordeelt het hof in hoger beroep?

In hoger beroep berust de CFO in zijn ontslag, maar voert hij wel aan dat hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dus wel degelijk recht heeft op een transitievergoeding. Ook vordert hij wederom een billijke vergoeding. Werkgever stelt overigens incidenteel hoger beroep in tegen de toekenning van de tantièmes.

Het hof komt – anders dan de kantonrechter – tot het oordeel dat de CFO weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld, maar niet ernstig verwijtbaar. Met andere woorden: de CFO heeft tóch recht op een transitievergoeding, in dit geval een slordige € 363.660,58 bruto. Ook wordt geoordeeld dat de werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Een billijke vergoeding blijft dus achterwege. Het oordeel van de kantonrechter over de toegekende tantièmes blijft overeind.

De gehele uitspraak kunt u hier lezen.

Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over ontslag, transitievergoeding, billijke vergoeding of (ernstig) verwijtbaar handelen? Laat u op tijd informeren door de experts van SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen