Zoek
Sluit dit zoekvak.
4 jan 2022 Ontbinding arbeidsovereenkomst omdat werknemer nergens aan meewerkt tijdens ziekte

In deze eerste week van het nieuwe jaar, behandelen we een uitspraak waarbij een werknemer na zijn ziekmelding in juni van vorig jaar, nergens meer op gereageerd heeft en ook nergens aan heeft meegewerkt in het kader van zijn re-integratie. Benieuwd hoe deze casus in elkaar steekt en wat de kantonrechter ervan vond?

Op 28 juni 2021 heeft werknemer zich bij zijn werkgeefster ziekgemeld. Werkgever heeft vervolgens meermaals contact gezocht met werknemer via WhatsApp, welke berichten door werknemer blijkens de twee daarin genoteerde blauwe vinkjes ontvangen en geopend zijn zonder dat daarop enige reactie van werknemer gevolgd is.

De door werkgever na de ziekmelding ingeschakelde bedrijfsarts heeft werknemer opgeroepen voor een bezoek aan het spreekuur op 9 juli 2021 om 16:00 uur, maar werknemer is zonder bericht niet verschenen. Bij brief van 12 juli 2021 heeft werkgever aan werknemer bericht dat er geen contact mogelijk is vanuit de bedrijfsarts en om die reden het salaris is opgeschort.

Op 21 september 2021 heeft werkgever een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd met betrekking tot de door werknemer ontplooide (wettelijk voorgeschreven) inspanning tot re-integratie. Het UWV heeft bericht dat er geen deskundigenoordeel mogelijk was omdat werknemer geen gehoor geeft aan de oproepen van het UWV. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Onweersproken staat vast dat werknemer sinds zijn ziekmelding op 28 juni 2021 op geen enkele wijze gereageerd heeft op berichten van zijn werkgeefster, de bedrijfsarts en het UWV.

Bijgevolg is het niet mogelijk geweest langs de daarvoor geldende lijnen vast te stellen of de arbeidsverhindering van werknemer verband hield met enige door hem gepretendeerde ziekte (arbeidsongeschiktheid) en of, aan wiens kant en welke inspanningen tot re-integratie aangewezen waren.

De daardoor ontstane impasse in de arbeidsverhouding valt, zoals werkgever terecht stelt, aan te merken als het resultaat van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van werknemer. Bij gebreke van ook maar enig verweer op dit punt valt daar verder ook niets meer over te zeggen. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan dan ook op de primair gewenste wijze gehonoreerd worden, dat wil zeggen met directe ingang en zonder recht op transitievergoeding. Wilt u de hele uitspraak nalezen, dan kan dat hier.

Meer weten over deze uitspraak of over de mogelijkheden die er zijn als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie? De advocaten van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen