Zoek
Sluit dit zoekvak.
25 nov 2020 (On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer, hoe daarmee om te gaan?

Integriteit is binnen elke professionele werkomgeving een groot goed. Het is lastig om te bepalen wat nou precies integer handelen (of nalaten) binnen een organisatie is. Integer handelen houdt over het algemeen in, dat een persoon zijn/haar functie goed en zorgvuldig uitvoert, redenerend vanuit verantwoordelijkheden die behoren bij de functie en gelden de normen en waarden binnen de maatschappij en de organisatie. Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn onder andere pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, fraude en diefstal. Aangezien werkgevers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde werkomgeving, is het belangrijk om een goede gedragscode te hebben.

In april van dit jaar verscheen de Handreiking Gedragscode (on)gewenste omgangsvormen van TNO. De Handreiking biedt u als werkgever aanknopingspunten om een gedragscode op te stellen over (on)gewenste omgangsvormen en zo een veilige werkomgeving te creëren en te stimuleren. De Handreiking bevat onder meer een stappenplan voor werkgevers om een gedragscode op te stellen. Zoals aangegeven kan bij ongewenste omgangsvormen onder meer gedacht worden aan pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

Door een gedragscode op te stellen draag je als werkgever uit dat ongewenst gedrag binnen de organisatie serieus wordt genomen en niet wordt getolereerd. Daarmee kan ongewenst gedrag binnen de werkomgeving worden bestreden en wordt bovendien de (psychologische) veiligheid van de werknemers gestimuleerd. Door de gedragscode te laten aansluiten op de specifieke organisatie, zorg je als werkgever voor het stimuleren van gewenst gedrag binnen de werkomgeving.

Het tegen gaan of beperken van ongewenste omgangsvormen maakt onderdeel uit van de Arbowet en het Arbobesluit. Een werkgever heeft een zorgplicht jegens de werknemers en is verplicht een beleid te voeren dat gericht is op voorkoming of beperking van psychosociale belasting. Het opstellen van een gedragscode volgens de Handreiking, draagt bij aan het voorkomen of beperken van de psychosociale arbeidsbelasting. Daarmee voldoet werkgever dus aan een (deel van de) verplichting uit de Arbowet en het Arbobesluit.

De volledige tekst van de Handreiking, vindt u hier: https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2020/02/10/handreiking-gedragscode-ongewenste-omgangsvormen/TNO_Handreiking+Gedragscode+%28on%29gewenste+omgangsvormen.pdf

Hulp nodig bij het opstellen van een gedragscode of vragen over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neem dan contact op met één van de arbeidsadvocaten van SPEE advocaten & mediation

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen