Search
Close this search box.
2 jun 2023 Ondernemer en echtscheiding: moet in de onderneming opgebouwde Goodwill worden verdeeld en zo ja, hoe wordt deze dan gewaardeerd?

Bij een echtscheiding moeten er veel zaken geregeld worden, waaronder de verdeling van het vermogen van beide echtgenoten. In het geval dat een of beide partners een onderneming hebben, kan het verdelen en waarderen van goodwill een complex en gevoelig onderwerp zijn. Goodwill vertegenwoordigt de immateriële waarde van een onderneming, zoals de reputatie, klantenbestand en andere niet-tastbare activa. In dit artikel komen de belangrijkste aspecten van de verdeling en waardering van goodwill in echtscheidingszaken en de belangrijke rol die advocaten hierin kunnen spelen, aan bod

Definitie van Goodwill

Goodwill is een abstracte waarde die de niet-tastbare activa van een onderneming vertegenwoordigt. Het omvat elementen zoals de reputatie van het bedrijf, het klantenbestand, het merk, de werknemersloyaliteit en andere factoren die bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming. Het vertegenwoordigt het vermogen van de onderneming om in de toekomst winst te genereren, oftewel de winstcapaciteit van een onderneming. Het bepalen van de exacte waarde van goodwill kan een uitdaging zijn, aangezien het niet direct meetbaar is. Maar bij een echtscheiding is de waarde van goodwill weldegelijk relevant voor de verdeling van het vermogen tussen beide echtgenoten.

Relevante juridische overwegingen

In echtscheidingszaken wordt goodwill beschouwd als onderdeel van het vermogen dat verdeeld moet worden tussen de echtgenoten. Het is belangrijk op te merken dat de manier waarop met goodwill wordt omgegaan binnen een echtscheidingssituatie kan variëren. Veel is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Zo is ook van belang om onderscheid te maken tussen zakelijke goodwill en persoonlijke goodwill. Zakelijke goodwill en persoonlijke goodwill zijn twee verschillende vormen van goodwill die binnen een onderneming kunnen voorkomen. Het belangrijkste verschil tussen beide is de manier waarop ze worden geassocieerd met de onderneming en de personen die daarin actief zijn. Laten we naar elk type goodwill kijken aan de hand van voorbeelden:

Zakelijke goodwill

Zakelijke goodwill verwijst naar de waarde die is gekoppeld aan de onderneming zelf, los van de individuele personen die erbij betrokken zijn. Het is gebaseerd op factoren zoals de reputatie van de onderneming, de klantenkring, de merknaam en andere immateriële activa. Zakelijke goodwill blijft behouden, zelfs als er veranderingen optreden in de eigendoms- of managementstructuur van de onderneming.

Voorbeeld: Een restaurant met een uitstekende reputatie en een gevestigde klantenkring heeft zakelijke goodwill. Klanten komen naar het restaurant vanwege de kwaliteit van het eten, de service en de algehele ervaring. Zelfs als de eigenaar van het restaurant verandert, kan de goodwill worden behouden, omdat het wordt geassocieerd met de naam en reputatie van het restaurant zelf.

Persoonlijke goodwill

Persoonlijke goodwill daarentegen is direct verbonden met de individuele persoon of personen die betrokken zijn bij de onderneming. Het verwijst naar de waarde die voortkomt uit de specifieke vaardigheden, expertise, relaties of reputatie van een persoon. Persoonlijke goodwill is sterk afhankelijk van de actieve betrokkenheid van die persoon in de onderneming en kan verloren gaan als die persoon de onderneming verlaat.

Voorbeeld: Een beroemdheid die haar naam en imago gebruikt om een kledinglijn te promoten, heeft persoonlijke goodwill. Klanten associëren de kledinglijn met de bekendheid en persoonlijke stijl van de beroemdheid. Als de beroemdheid besluit om zich terug te trekken uit de onderneming en haar naam niet langer verbonden is aan de kledinglijn, kan de persoonlijke goodwill verloren gaan.

Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen zakelijke goodwill en persoonlijke goodwill, omdat dit van invloed kan zijn op zaken als de waardering van de onderneming, de verdeling van activa bij een echtscheiding of de verkoop van de onderneming. Persoonlijke goodwill bijvoorbeeld, wordt meestal niet verdeeld wordt bij een echtscheiding, tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden. Bij juridische kwesties is het raadzaam om de expertise van een advocaat te raadplegen om de juiste behandeling en waardering van beide vormen van goodwill te waarborgen.

Waarderingsmethoden

Het waarderen van goodwill is een gecompliceerd proces dat specifieke expertise vereist. Er zijn verschillende methoden die kunnen worden toegepast, zoals de inkomstenbenadering, vergelijkingsmethode en kostenbenadering. Bij de inkomstenbenadering wordt gekeken naar de toekomstige winstverwachtingen van de onderneming. De vergelijkingsmethode houdt rekening met vergelijkbare ondernemingen in de markt, terwijl de kostenbenadering de kosten van het opbouwen van een vergelijkbare onderneming meet. Het is belangrijk om de juiste waarderingsmethode te selecteren op basis van de specifieke situatie van de scheidende ondernemer.

Deskundigenrapport

Meestal is het raadzaam om een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de waarde van goodwill vast te stellen. Deze deskundige zal een grondig onderzoek uitvoeren naar de onderneming, financiële gegevens analyseren en de relevante factoren in acht nemen om een objectieve waardering te maken. Ik kan u helpen bij het selecteren van een geschikte deskundige en ervoor zorgen dat uw belangen correct worden vertegenwoordigd.

Expertise van advocaten

Bij echtscheidingszaken waarbij goodwill een rol speelt, is het raadzaam om de expertise van een ervaren advocaat in te schakelen. Een advocaat met kennis van familierecht en ervaring in echtscheidingsprocedures van ondernemers kan uw belangen beschermen. Deze kan adviseren over de waarderingsmethoden die het meest geschikt zijn voor de specifieke situatie en kunnen onderhandelen over een eerlijke verdeling van goodwill.

Onderhandeling en gerechtelijke procedure

In echtscheidingszaken is het soms mogelijk om via onderhandelingen tot een akkoord te komen over de waardering en verdeling van goodwill.. Als dit niet mogelijk is, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal meestal een deskundige benoemen om de waarde van de goodwill te boordelen. Een gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat kan zijn of haar cliënt vertegenwoordigen in de onderhandelingen maar ook indien nodig in de gerechtelijke procedure en argumenten presenteren om de rechtbank te overtuigen van een eerlijke waardering en verdeling van goodwill (als die al aanwezig is).

Conclusie

In het geval van echtscheidingen waarbij een onderneming betrokken is, is de waardering en verdeling van goodwill (en het voeren van discussie over de vraag of er wel of niet sprake is van Goodwill), een cruciale kwestie. Het vereist een diepgaand begrip van zowel juridische als financiële/zakelijke aspecten. Het is essentieel om de juiste waarderingsmethoden te gebruiken en een ervaren advocaat in de arm te nemen om uw belangen te behartigen.

Neem contact op met mr. Angelique van den Eshoff, gespecialiseerd familierechtadvocate bij SPEE advocaten & mediation, voor deskundig advies en ondersteuning in uw echtscheidingszaak. Zij is een zeer ervaren advocaat met expertise op het gebied van familierecht, ook in het geval van scheidende ondernemers.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen