Zoek
Sluit dit zoekvak.
12 mrt 2021 Nieuwe wetgeving in de maak: de besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)

Zoals algemeen bekend is de BV een rechtspersoon die hoofdzakelijk is gericht op het maken van winst voor de aandeelhouders. Stichtingen daarentegen hebben geen winstoogmerk en streven naar het halen van een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel. Onze wetgever zet momenteel de eerste stappen naar een bijzonder type besloten vennootschap: de BVm.

Het voorstel voor de invoering van de besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) is vorige week in internetconsultatie gegaan. De bedoeling van de conceptregeling is erkenning én herkenning van maatschappelijke ondernemingen (voorheen bekend als sociale ondernemingen), die toebehoren aan een BV.

Dergelijke ondernemingen mogen – na invoering van de wetgeving – de toevoeging “BVm” of “B.V.m.” in hun naam gaan voeren, mits wordt voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Overigens wordt de BVm geen nieuwe, aparte vennootschap als rechtspersoon: de BVm blijft namelijk een rechtspersoon met een BV als rechtsvorm. Dat betekent dus ook dat de BVm moet voldoen aan alle wettelijke vereisten die nu al gelden voor gewone BVs.

De bedoeling van de BVm is om maatschappelijke ondernemingen beter voor het voetlicht te brengen bij opdrachtgevers, financiers, afnemers en andere derden. Het wordt dan duidelijk dat voor deze onderneming het bereiken van maatschappelijke impact belangrijker is dan het uitkeren van winst aan de aandeelhouders.

Uitgangspunt is dat ondernemers de vrije keuze hebben om zich te binden aan de beoogde wettelijke regeling en dus ook aan de regels over o.a. winstbestemming, het meten van impact en het afleggen van verantwoordelijkheid in een maatschappelijk jaarverslag.

Uitgebreide informatie over de BVm treft u hier aan.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen over de BVm. Heeft u nu al vragen over de BV, BVm, stichting of andere rechtsvormen? De ondernemingsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation weten de weg.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen