Zoek
Sluit dit zoekvak.
8 jan 2020 Nieuwe regelgeving voor detachering in Duitsland

Werknemers worden niet alleen binnen Nederland gedetacheerd, maar ook over de grens. In Europa geldt voor detachering van werknemers de Europese richtlijn (EU) 2018/957. In Duitsland zijn deze Europese regels nog niet van kracht. Vanaf 1 augustus 2020 gaan deze echter ook in Duitsland gelden. In dit geval betreft detacheren niet alleen het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door een uitzendbureau, maar alle gevallen waarin een werknemer door zijn werkgever tijdelijk naar een andere lidstaat wordt gestuurd voor het verrichten van diensten. Het Duitse federale ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft bekend gemaakt op welke punten de Duitse wetgeving wordt aangepast. Die punten worden hierna kort besproken.

Beloning

Werknemers die gedetacheerd worden naar Duitsland hebben in de toekomst niet alleen recht op een minimumloon, maar ook op toepassing van andere wettelijke regels die betrekking hebben op beloning. Dat geldt ook als de regels zijn vastgelegd in een verbindende Duitse cao.

Kosten

In de toekomst kunnen gedetacheerde werknemers een beroep doen op Duitse regelgeving omtrent de vergoeding van kosten die zij maken in Duitsland. Het vergoeden van kosten zal in de toekomst niet meer als beloning worden aangemerkt. Datzelfde geldt voor detacheringstoeslagen en dergelijke.

Uitgebreidere toepassing van het Duitse recht

Werknemers die voor langere tijd gedetacheerd worden (twaalf dan wel achttien maanden) zullen ook te maken krijgen met een uitgebreidere toepassing van bepaalde Duitse regelgeving. Zo zal de Duitse arbeidstijdenwet integraal van toepassing zijn en geldt hetzelfde voor algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen.

Meer info?

Op de website van de Duitse douane zal de informatie over Duitse regelgeving bij detachering worden uitgebreid. Daarnaast is het voornemen om alle Duitse cao’s die van toepassing zijn voor gedetacheerde werknemers voor hen toegankelijk te maken.

De vakbonden

Verder is het Duitse federale ministerie voor werkgelegenheid en sociale zaken bezig met regelgeving die de vakbonden de bevoegdheid geeft om gedetacheerde werknemers te ondersteunen bij het vervolgen van hun rechten. Verder moeten de Duitse vakbonden ook de bevoegdheid krijgen om in naam van een gedetacheerde werknemer een juridische procedure aanhangig te maken bij de rechter, zonder dat de betreffende werknemer lid is van die vakbond.

Regelgeving

Het Duitse ministerie voor werkgelegenheid en sociale zaken is nu bezig met het maken van een wetsontwerp. Daarna moet het Duitse Parlement hier toestemming voor geven. Het is dus afwachten hoe het wetsontwerp eruit gaat zien en hoe het Duitse Parlement hier op gaat reageren. Net als de andere Europese lidstaten heeft Duitsland nog een jaar de tijd om de regelgeving aan te passen aan de Europese richtlijn.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de veranderingen die er gaan komen!

Heeft u een vraag? Of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen