Zoek
Sluit dit zoekvak.
19 jul 2022 Moeten overuren wél of niet uitbetaald worden?

Werkgever en werknemer hebben discussie over of de door werknemer gemaakte overuren wel of niet voor uitbetaling in aanmerking komen. Werkgever beroept zicht op de arbeidsovereenkomst, waar in staat dat overuren verdisconteert zijn in het salaris van werknemer en inherent zijn aan de functie. Werknemer beroept zich op het Personeelshandboek, waar in staat dat ze wél moeten worden uitbetaald. Wie heeft er gelijk?

In de op 22 februari 2011 tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst zijn de “Working Regulations” van toepassing verklaard. Werknemer stelt dat hij overuren heeft gemaakt, welke overuren niet door werkgever Misuga Kaiun zijn uitbetaald.

Werknemer vordert, onder verwijzing naar art. 6.03 van de “Working Regulations”, uitbetaling van 1.043,8 overuren (neerkomend op een bedrag van€ 63.578,60 bruto).

De kantonrechter heeft de vordering van werknemer toegewezen tot een bedrag van € 46.803,99. Misuga Kaiun kan zich met het vonnis van de kantonrechter niet verenigen. In hoger beroep vordert zij vernietiging van genoemd vonnis met afwijzing van de door werknemer ingestelde vordering.

Als rode draad loopt door de opgeworpen grieven heen de klacht van Misuga Kaiun tegen het oordeel van de kantonrechter dat werknemer aanspraak kan maken op uitbetaling van overuren. Misuga Kaiun bestrijdt dat werknemer ooit op uitbetaling van die uren recht gehad heeft. Weliswaar kon het, aldus Misuga Kaiun, voorkomen dat gezien de aard en de functie van werknemer er overwerk verricht werd, maar dat overwerk werd niet extra beloond, een beloning voor het overwerk werd geacht te zijn verdisconteerd in de hoogte van het salaris.

Dat het nooit de bedoeling geweest is dat werknemer voor overwerk extra betaald kreeg, moge, aldus Misuga Kaiun, ook blijken uit de nieuwe arbeidsovereenkomst waarin in art 6.3 expliciet is opgenomen dat in het werknemer toekomende salaris een overwerkvergoeding zit inbegrepen.

Het hof onderschrijft voormelde stellingname van Misuga Kaiun niet.

Art. 1.02 van de “Working Regulations” bepaalt dat de bepalingen van die Regulations voor iedere werknemer van Misuga Kaiun gelden, hetgeen, ingevolge art. 6.03 van die zelfde Regulations betekent dat ook werknemer recht heeft op betaling van overuren.

Vorenstaande betekent dat werknemer recht heeft op uitbetaling van overuren gemaakt, enkel voor zover het maken van overuren door zijn leidinggevende is verzocht of geaccordeerd.

De volledige uitspraak leest u hier.

Wilt u meer weten over deze casus of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? SPEE advocaten & mediation is u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen