Zoek
Sluit dit zoekvak.
3 dec 2019 Modernisering pensioenverdeling bij scheiding in 2021!

De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd in 2021. Afgelopen september is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend. Deze wet zou op 1 januari 2021 in moeten gaan.

De verdeling van pensioen bij echtscheiding is nu geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (wet Wvps).

Evaluatie van deze wet heeft uitgewezen dat er te beperkt gebruik van wordt gemaakt en dat de wet bij veel mensen onbekend is.

Wat zijn nu de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving?

 1. De huidige verdeelmethode bij pensioen is verevening. Bij verevening krijgt de partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd een voorwaardelijk recht op ouderdomspensioen, waarbij uitbetaling afhankelijk is van het in leven zijn van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Ook ben je afhankelijk van de beslissingen van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld voor wat betreft de ingangsdatum.
  .
  De nieuwe standaard wordt geen verevening maar conversie. Dit houdt in, dat beide ex-partners elk een zelfstandig recht op pensioen krijgen en dus standaard de helft krijgen van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Ex-partners kunnen wel aangeven dat ze deze verdeling niet willen of andere afspraken maken over de verdeling. Beide ex-partners krijgen hiermee de regie over hun eigen pensioen en zijn zo dus beter in staat een eigen financiële planning te maken.
  .
 2. In de huidige situatie moeten de ex-partners het recht op uitbetaling actief regelen bij de pensioenuitvoerders. Binnen twee jaar na de scheiding moet door de ex-partners zelf melding worden gedaan bij de pensioenuitvoerder als zij uitbetaling door de pensioenuitvoerder geregeld willen hebben. Doen partijen dit niet, dan betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen volledig uit aan degene die het heeft opgebouwd en moeten de ex-partners de verdeling maar met elkaar regelen. Deze levenslange afhankelijkheid komt te vervallen.
  .
  Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat pensioenuitvoerders pro-actief overgaan tot verdeling van het ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder krijgt een melding als de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na deze melding moet de pensioenuitvoerder in actie komen om de ex-partners te informeren over de automatische verdeling van het ouderdomspensioen via conversie en welke handeling nodig is als van verdeling wordt afgezien of er andere afspraken zijn gemaakt. De reactietermijn is 6 maanden en gaat lopen per de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Bij geen reactie zal dus automatisch conversie plaatsvinden. Een eenmaal uitgevoerde conversie kan niet meer worden teruggedraaid.
  .
 3. Op dit moment wordt het bijzonder partnerpensioen berekend over de huwelijkse en voorhuwelijkse periode. In het wetsvoorstel wordt aansluiting gezocht bij de sinds 1 januari 2018 geldende nieuwe regels omtrent de gemeenschap van goederen. De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst wordt beperkt tot de huwelijkse periode.
  .
 4. Ten slotte wordt de verdelingsgrens gewijzigd. In de huidige wet is geregeld dat ouderdomspensioen niet wordt verevend als dit onder de afkoopgrens uit de pensioenwet uit zou komen. Ouderdomspensioen ter hoogte van twee keer de afkoopgrens (ongeveer € 970,- per jaar) wordt dus niet verevend. Met het huidige wetsvoorstel wordt dit verlaagd naar 1 keer de afkoopgrens. Verder wordt voor kleine bijzondere partnerpensioenen een recht op uitruil geïntroduceerd waarbij de verdelingsgerechtigde ex-partner het recht krijgt om een klein bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen.

.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen