Zoek
Sluit dit zoekvak.
17 jun 2022 Modernisering consumentenrecht

De Europese Wetgever heeft in 2019 een richtlijn gepubliceerd (Richtlijn (EU) 2019/2161) die ziet op de modernisering van consumentenbescherming. Deze richtlijn is inmiddels in ons nationale recht verwerkt en de nieuwe regels moeten sinds eind vorige maand worden toegepast. De nieuwe regels gelden met name voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen en hebben als doel om diverse regels binnen de digitale economie aan te scherpen en consumenten duidelijker en eerlijker te informeren. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Verbod op valse reviews
Online aanbieders van producten moeten consumentenbeoordelingen eerst op echtheid controleren, voordat ze als review of aanbeveling geplaatst mogen worden. Ook komt er met deze wet een verbod op het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Verkopers dienen consumenten tevens te gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht.

Gepersonaliseerde aanbiedingen
Daarnaast moeten verkopers consumenten informeren of er een gepersonaliseerd prijsaanbod wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd, doordat een algoritme aankopen en het zoekgedrag van een consument bijhoudt en analyseert.

Extra informatieverplichting voor online platformen
Consumenten moeten kunnen zien of ze een aankoop doen bij het platform zelf of bij een derde die als verkoper op het platform actief is, zodat consumenten weten of ze wel of niet een beroep kunnen doen op het consumentenrecht. Daarnaast moet het platform laten weten wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de verkoop. Consumenten moeten immers weten wie zij kunnen benaderen bij problemen en of het platform of de verkoper een retourzending afhandelt. Verder moet informatie worden verschaft over de volgorde van de zoekresultaten die consumenten krijgen te zien op een online platform.

Gratis digitale diensten
Aanbieders van gratis digitale diensten zoals social media, waarbij de consument persoonlijke gegevens dient te verstrekken, moeten consumenten beter gaan informeren en informatie verstrekken over bijvoorbeeld de duur van het contract en hoe dat kan worden opgezegd. Consumenten krijgen het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst zonder reden te ontbinden waarbij de aanbieder de verwerking van de persoonsgegevens moet beëindigen.

Doorverkopen tickets
Voor handelaren wordt het definitief verboden om tickets die zijn gekocht met speciale software om een limiet voor het maximum aantal tickets te omzeilen, door te verkopen aan consumenten.

2 offline-maatregelen
Voor offline handelspraktijken zijn er een tweetal wijzigingen:
1. Het presenteren van twee producten als identiek terwijl de producten feitelijk van kwaliteit verschillen is niet meer toegestaan.
2. Daarnaast zijn er nieuwe regels voor reclame met prijsverminderingen. Bij zogenaamde van-voorprijzen (van € 50,- voor € 25,-) mag als referentieprijs alleen nog de laagste prijs gehanteerd worden die is toegepast in een periode van minimaal 30 dagen voorafgaand aan de prijsvermindering. Zo wordt voorkomen dat de prijs van een product korte tijd wordt verhoogd om de prijsverlaging vervolgens als korting te presenteren.

Naleving regels
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat toezien op de naleving van de wetgeving.
Er wordt samengewerkt met de Europese Commissie om grensoverschrijdende overtredingen op te sporen. Deze toezichthouders kunnen een boete opleggen van maximaal 4% van de jaaromzet van het bedrijf dat in meerdere lidstaten inbreuk maakt op de regels.

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen