Zoek
Sluit dit zoekvak.

De beste MEDIATION FAMILIERECHT EN ERFRECHT

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De mediators

Aan SPEE advocaten & mediation zijn twee zeer ervaren mediators verbonden. Onderstaand stellen wij ons graag aan u voor.

 

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Angelique van den Eshoff

 

Ik ben Angelique van den Eshoff en voer al sinds 1998 een gespecialiseerde familierechtpraktijk. Naast het afwikkelen van complexe echtscheidingen en andere familierechtelijke gerechtelijke procedures, houd ik mij ook veelvuldig bezig met echtscheidingsbemiddeling of mediation. Ook kunt u bij mij terecht op het gebied van mediations/bemiddelingen in het kader van erfrecht-geschillen/nalatenschappen.
.
Ik ben lid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Mijn kracht ligt niet alleen in mijn jarenlange ervaring en kennis, maar ook in mijn directe en tactische aanpak. Een echtscheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. Er komt veel op je af en het kan lastig zijn om de juiste keuzes te maken. als mediator help ik beide ex-partners om samen tot goede afspraken te komen. Ik zorg ervoor dat beiden gehoord worden en dat er ruimte is voor emoties en gevoelens.
.
Als  ervaren mediator ben ik op de hoogte van alle juridische en financiële aspecten die bij een echtscheiding komen kijken. Ik ondersteun jullie bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld alimentatie, verdeling van vermogen en het maken van een goed ouderschapsplan voor de kinderen. Samen werken we naar een oplossing die voor beide ex-partners acceptabel is.
.
Mijn werkwijze is persoonlijk en betrokken. Ik neem de tijd om ieders situatie goed te begrijpen en gebruik mijn kennis en ervaring om de ex-partners te begeleiden naar een oplossing die past bij hun situatie. Ik streef altijd naar een oplossing die duurzaam is en waar beiden tevreden over zijn.
.
Ik beheers naast de Nederlandse taal ook het Engels en kan u om die reden ook goed van dienst zijn in de Engelse taal/crossborder mediations.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Monique Spee

 

Sinds 2012 ben ik, Monique Spee, met veel passie en overtuiging naast advocaat, MfN geregistreerd mediator (gecertificeerd) en lid van de Mediatorsfederatie Nederland. Mijn ervaring is namelijk, dat mensen én ondernemingen, vaak meer belang hebben bij een goed gesprek en conflictoplossing of het voorkomen van conflicten. In mijn hoedanigheid van mediator breng ik partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer met elkaar in gesprek, en vraag ik dóór naar onderliggende belangen en motieven, waardoor er beweging en (vaak ook) begrip ontstaat, hetgeen vaak leidt tot een oplossing.
.
Als het probleem een diepere (systemische) oorzaak lijkt te hebben, laat ik me in mijn bemiddeling bovendien graag bijstaan door paarden, met hun pure en oneindige wijsheid en aangeboren gevoel voor onderliggende dynamiek.
.
Mijn stijl als mediator laat zich omschrijven als directief, to the point, oplossingsgericht en ik creëer voor partijen bovendien graag een sfeer van veiligheid en gelijkwaardigheid, waardoor gestagneerde communicatie weer op gang wordt gebracht en waardoor partijen onder mijn begeleiding kunnen gaan bewegen in de richting van oplossingen.

Wanneer mediation in zakelijke geschillen? (Monique Spee)
.
Ik ben u graag van dienst, als er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict, een geschil over de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer, of als de bedrijfsarts mediation heeft voorgeschreven. Maar u kunt ook bij mij terecht als u een geschil heeft met uw aandeelhouder(s), (mede) bestuurder(s), mede vennoot in een VOF, maar ook bijvoorbeeld als er discussie is ontstaan over de verkoop van een (sport) paard. Dit zijn maar een paar voorbeelden van mediations die ik doe; neem gerust contact met mij op als uw probleem er niet tussen staat, grote kans dat ik u kan helpen.

Nationaal en internationaal / cross-border mediation
.
Bovendien heb ik veel ervaring in mediations met internationale aspecten, zoals arbeidsconflicten binnen multinationals of Nederlandse ondernemingen met werknemers met diverse nationaliteiten. Mediationgesprekken in het Duits of in het Engels zijn voor mij dan ook geen enkel probleem.

Hoe werkt zakelijke mediation?
.
Is er sprake van een probleem met een persoon of een organisatie waar partijen samen niet uitkomen? Dan kan er gekozen worden voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen, omdat een mediationtraject veel sneller is en – mede daardoor – veel minder kostbaar. Bij mediation werken partijen namelijk zelf aan een oplossing, op basis van onderliggende gezamenlijke belangen. De mediator zorgt wel voor deskundige hulp daarbij. Mediation leidt in veel gevallen tot een oplossing.
.
De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen, maar dan niet vanuit standpunten maar vanuit belangen. De mediator is opgeleid om die belangen – met behulp van bepaalde technieken – boven tafel te krijgen. Hetzelfde geldt voor eventuele onderliggende belemmeringen. De mediator oordeelt niet, maar helpt om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben.

Vrijwilligheid en geheimhouding
.
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn om samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de Mediation en de eventuele onderhandelingen. Dit zorgt voor veiligheid en vertrouwen, hetgeen nodig is om een vastgelopen geschil of communicatie weer in beweging te brengen.

Wanneer mediation in scheidings- of erfrecht kwesties? (Angelique van den Eshoff)
.
Mediation is een goede keuze voor echtscheidingen, maar ook voor erfrechtelijke geschillen, omdat het een proces is waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, helpt om de betrokken partijen te begeleiden bij het bereiken van een oplossing voor hun geschil.
.
Bij echtscheidingen of erfrechtelijke geschillen kunnen emoties hoog oplopen en kan er sprake zijn van diepgaande meningsverschillen tussen de betrokken partijen. In deze gevallen kan mediation helpen om de communicatie tussen de partijen te verbeteren en een constructieve dialoog tot stand te brengen. De mediator kan de partijen helpen om hun belangen en zorgen te begrijpen en hen begeleiden bij het vinden van oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.
.
In vergelijking met een gerechtelijke procedure biedt mediation meerdere voordelen. Het is sneller, goedkoper en minder formeel dan een rechtszaak. Bovendien hebben de partijen meer controle over de uitkomst van het geschil. In plaats van een beslissing die wordt opgelegd door een rechter, kunnen de partijen zelf beslissen wat de beste oplossing is voor hun situatie.
.
Ik ben – ook als mediator –  met name gespecialiseerd in complexere echtscheidingsmediations. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarbij sprake is van een hoog opgelopen conflict tussen de ex-partners, waarbij vaak ook minderjarige kinderen zijn betrokken, of wanneer er grote belangen op het spel staan, zoals bij een eigen bedrijf, grote vermogens of ingewikkelde huwelijkse voorwaarden.
.
Juist ondernemers hebben vaak veel te verliezen bij een scheiding. Een echtscheiding kan naast alle emotionele impact ook ernstige gevolgen hebben voor hun bedrijven. Als familierechtmediator begrijp ik de complexiteit van de bedrijfsstructuren en kan ik ondernemers en hun partners helpen bij het beschermen van het bedrijfsbelang. Ik kan er samen met het ondernemerskoppel voor zorgen dat er bij de verdeling van de onderneming eerlijke en realistische afspraken worden gemaakt, waarbij de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt maar ik de persoonlijke belangen ook niet uit het oog verlies. Ik begrijp met mijn bulk aan ervaring de specifieke uitdagingen waar ondernemerskoppels in een scheidingssituatie voor staan en kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.
.
Mediation kan ook helpen om de relatie tussen de partijen te behouden of te verbeteren, vooral in de gevallen waarbij partijen in de toekomst nog met elkaar te maken zullen hebben, zoals ouders van minderjarige kinderen of erfgenamen bij een familiebedrijf.
.
Kortom, mediation biedt een effectieve en vaak voordelige manier om familierechtelijke of erfrechtelijke geschillen op te lossen, waarbij de partijen zelf de controle hebben over het proces en de uitkomst van het geschil.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Mediation met paarden

SPEE advocaten & mediation Maastricht

De rol van paarden in een mediation
.
Vanuit mijn passie voor paarden in combinatie met mijn geloof in conflictoplossing door middel van mediation, zet ik (Monique Spee) in sommige gevallen in mijn mediationtrajecten paarden in, dit in samenwerking met een ervaren en gecertificeerd paardencoach. Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en er anders mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.
.
Zoals aangegeven gaat het bij mediation immers om de onderliggende belangen van partijen maar ook om de onderliggende belemmeringen (gevoelens of overtuigingen, irritaties, oud zeer), waardoor een conflict in eerste instantie voor partijen onoplosbaar lijkt en ze dus een gang naar de rechter overwegen.
.
Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Als iemand – laten we als voorbeeld nemen een mediation tussen werkgever en werknemer in een arbeidsconflict – ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende rol zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat huiverig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard op het huiverige gevoel (angst) reageren. Het paard laat dan een beeld van angst of onrust zien, waardoor partijen met de vertaling van de paardencoach/mediator inzicht krijgt in de oorzaak van de situatie. Dan wordt ook duidelijk waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Hierdoor kunnen partijen concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vinden en die goed voelt en wordt begrip en inzicht gecreëerd in eigen en andermans onderliggende belangen, gevoelens en belemmeringen of blokkades die het oplossen van het conflict eerder in de weg stonden.
.
Bovendien laat een paard tijdens een paardensessie zien waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach/mediator begeleidt het geheel zonder al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat bij de ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.
.
Mediation met behulp van paarden maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties en verhoudingen laat zien. Dit geeft partijen vaak een bevestiging van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend, maar wel ook als uitermate effectief.

Kwaliteitsbewaking/MfN
.
Meer informatie over mediation, kwaliteitsbewaking en regelgeving, vindt u op de website (www.mfnregister.nl) van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Iedere MfN-registermediator, ook ik, voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het MfN. Enkele basisprincipes van mediation zijn vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding.

Plan een afspraak